Aktualności

Podpisanie umowy pomiędzy WFOŚiGW w Łodzi i Społeczną Akademią Nauk

« wróć

Działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” w dniu 05.10.2017 roku podpisana została pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i Społeczną Akademią Nauk w Łodzi umowa na dofinansowanie w formie dotacji dla zadania: „Montaż paneli PV dla poprawy efektywności energetycznej budynku Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, ul. Kilińskiego 109”.

Dotacja udzielona została do kwoty 70.560,00 zł., przy całkowitym koszcie zadania w kwocie 119.900,00 zł.

Link do strony: http://www.zainwestuiwekologie.pl