Studia podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne

Już od 260 zł miesięcznie

Program studiów

 1. Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania.
 2. Psychologia rozwoju i osobowości.
 3. Pedagogika ogólna.
 4. Socjologia edukacji wychowania.
 5. Etyka zawodu nauczyciela.
 6. Pedeutologia.
 7. Emisja i higiena głosu.
 8. Komunikacja interpersonalna z kulturą języka.
 9. Podstawy pedagogiki specjalnej.
 10. Diagnoza pedagogiczna z elementami profilaktyki.
 11. Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej.
 12. BHP w szkole.
 13. Dydaktyka ogólna.
 14. Podstawy prawne i organizacyjne oświaty.
 15. Projektowanie i ewaluacja działań edukacyjnych.
 16. Metodyka szczegółowa nauczania przedmiotu.
 17. Seminarium.
 18. Praktyki w wymiarze 150 godzin.