Studia podyplomowe

Oligofrenopedagogika z diagnozą i terapią pedagogiczną

Już od 340 zł za miesiąc

Absolwenci uzyskają kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela z osobami z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich typach szkół placówek oświatowych 
tj. w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych,   ponadpodstawowych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy oraz w szkołach integracyjnych, ogólnodostępnych  z oddziałami integracyjnymi, czy ogólnodostępnych.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kompetencje (wiedzę teoretyczną i praktyczną) umożliwiającą im diagnozowanie i samodzielne rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie związanych z ich funkcjonowaniem w środowisku edukacyjnym, społecznym.

W ramach realizowanych zajęć odbędą się również szkolenia z zakresu Integracji Sensorycznej oraz Wczesnego wspomagania rozwoju – wszyscy uczestniczący w nich słuchacze otrzymają zaświadczenia o ich ukończeniu.