Studia podyplomowe

Lean management

Już od 440 zł za miesiąc

Program studiów

Wprowadzenie do Lean

 • Wartość dla klienta
 • Czynności dodające i nie dodające wartości
 • Straty jako podstawowa koncepcja Lean
 • Przepływy jako podstawowa koncepcja Lean

Zwinne zarządzanie

 • Specyfika organizacji usługowych w odniesieniu do potrzeb klienta
 • Tworzenie przepływu za pomocą metodologii Scrum
 • Kanban Board jako skuteczna metoda zarządzania procesami

Budowanie strategii

 • Metodologia Hoshin Kanri
 • Roczny cykl Hoshin
 • Taktyczne raporty A3

Mapowanie strumienia wartości (VSM)

 • Rodziny produktów, czas taktu, czas cyklu, czas procesu
 • Mapa stanu obecnego
 • Mapa stanu przyszłego
 • Budowanie listy działań

Raport 8D. Rozwiązywanie problemów jakościowych

 • Definiowanie problemu (5W1H)
 • Analiza problemu (Ishikawa, 5xdlaczego)
 • Działania korekcyjne i prewencyjne (CAPA)

Zarządzanie wynikami

 • Rola kierownictwa w skutecznym zarządzaniu firmą
 • Wskaźniki (KPI) a poziom organizacji
 • Budowanie systemu zarządzania wynikami

Seminarium I

 • Przygotowanie projektu kończącego I semestr

Zarządzanie zmianą

 • Konfrontacja ze zmianą
 • Postawy i zachowania w procesie zmiany
 • Fazy zmiany
 • Praca z oporem

Szybkie przezbrojenie maszyn SMED

 • Kroki SMED i obserwacje procesu
 • Czynności wewnętrzne
 • Czynności zewnętrzne

Praca standaryzowana

 • Wyrównywanie obciążeń na stanowiskach pracy
 • Tworzenie instrukcji
 • Instruktaż stanowiskowy (TWI) jako integralny element pracy standaryzowanej

Przepływ informacji w procesach usługowych

 • Mapy jednowymiarowe i wielowymiarowe
 • Stan obecny vs. stan przyszły
 • Oprogramowanie do tworzenia map procesów

5S jako metoda organizacji miejsca pracy

 • Wdrożenie kroków 5S
 • Strefowanie
 • Audyt 5S

System sugestii pracowniczych

 • Mała zmiana (Kaizen) jako podstawa doskonalenia procesów
 • Zarządzanie systemem sugestii
 • Zasady zgłaszania usprawnień

Toyota Kata

 • Kata doskonalenia
 • Kata coachingu
 • Eksperyment jako narzędzie kierunkowej zmiany

Seminarium II

 • Przygotowanie projektu kończącego II semestr