Studia podyplomowe

Lean management

Już od 440 zł za miesiąc

Kierunek Lean Management to studia dostarczające praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w organizacjach. Szybka, skuteczna zmiana w odpowiedzi na zmieniające się warunki zewnętrzne i wewnętrzne jest konieczna do przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw. Lean Management dostarcza skutecznych koncepcji oraz narzędzi do takiej zmiany i dlatego stał się dzisiaj najczęściej wybieraną metodologią do zarządzania procesami w firmach. Generuje to zapotrzebowanie na Ekspertów oraz Managerów Lean / Kaizen / Ciągłego Doskonalenia zarówno w organizacjach produkcyjnych, jak i usługowych. Kierunek Lean Management odpowiada na to zapotrzebowanie i skierowany jest do obu sektorów. W program studiów wbudowane są aspekty ogólne związane z zarządzaniem organizacją oraz wprowadzaniem zmian.

Przedmioty specyficzne dla produkcji to na przykład „SMED” oraz „Mapowanie strumienia wartości”, a specyficzne dla usług to „Przepływ informacji w procesach usługowych” oraz „Zwinne zarządzanie (Agile)”. Połączenie w ramach jednych studiów obu aspektów jest świadomym zabiegiem pozwalającym na wzajemną inspiracje i szerokie rozumienie biznesu.

Stosowanie metodologii Lean umożliwia uzyskanie przewagi konkurencyjnej opartej na sprawdzonych metodach działania. Metodologia ta stosowana jest praktycznie w całym przemyśle samochodowym (Automotive) w firmach takich jak Toyota, General Motors czy Porsche, przenikając obecnie do wszystkich innych gałęzi przemysłu. Poniżej podano tylko niektóre zyski z wdrożenia Lean:

 • Poprawa bezpieczeństwa
 • Poprawa jakości
 • Skrócenie czasów przejścia
 • Wygenerowanie oszczędności
 • Podniesienie satysfakcji klienta
 • Zaangażowanie pracowników

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w firmach produkcyjnych i usługowych za pomocą metodyki Lean tak, aby skutecznie realizować cele biznesowe tych organizacji

Zajęcia z przedmiotów ujętych w programie studiów prowadzą praktycy realizujący projekty dla firm z sektora produkcyjnego i usługowego. Wszyscy mają doświadczenie trenerskie i są pasjonatami Lean Management.

Adresaci studiów oraz sylwetka absolwenta

 • Pracownicy działów Lean, Kaizen i Ciągłego Doskonalenia
 • Specjaliści i inżynierowie zajmujący się wsparciem bądź optymalizacją procesów
 • Kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla
 • Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw
 • Osoby zainteresowane zwiększeniem kompetencji w zakresie doskonalenia procesów i organizacji

Osoba kończąca studia Lean Management jest przygotowana do praktycznego prowadzenia warsztatów, szkoleń i wdrożeń Lean. Coraz częściej wymaga się tego typu umiejętności od wszystkich Specjalistów i Menadżerów w organizacji. Umiejętności te są kluczowe dla stanowisk Specjalisty/Eksperta Lean, Menadżera Lean/Kaizen, Eksperta/Menadżera Ciągłego Doskonalenia.

Dlaczego warto?

 • Studia podyplomowe w Społecznej Akademii Nauk to przede wszystkim wymiana doświadczeń, nowe możliwości i kontakty oraz impuls do pozytywnych zmian i rozwoju kariery zawodowej słuchacza.
 • Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych ekspertów Lean, co zapewnia stosowalność nabytej wiedzy. Jest na bowiem oparta na praktyce, a nie jedynie na teorii. Wszyscy prowadzący mają doświadczenie trenerskie i są pasjonatami Lean.
 • Uczelnię cechują nowoczesne metody nauczania – słuchacze są aktywnymi uczestnikami zajęć i warsztatów. 
 • Każdy słuchacz studiów podyplomowych w SAN ma możliwość uczestnictwa w dodatkowych kursach kwalifikacyjnych i doskonalących oraz uzyskania różnorodnych certyfikatów.
 • Słuchacze studiów podyplomowych mają możliwość odbywania praktyk i staży u najbardziej cenionych pracodawców w regionie.
 • Słuchacze mają możliwość uczestniczenia w badaniach, wyjazdach na stypendia, uczestniczenia w projektach, pisania i publikacji artykułów.
 • Każdy słuchacz studiów podyplomowych ma stały dostęp do materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowców.

Wykładowcy-praktycy

 • dr inż. Zbigniew Jarząbek (kierownik merytoryczny) - Certyfikowany Black Belt LeanSigma, Ekspert Lean, Trener Wewnętrzny. Ukończył Biotechnologię na Politechnice Śląskiej, a w roku 2001 na Uniwersytecie Śląskim uzyskał tytuł doktora nauk biologicznych w dziedzinie biochemii. Od 15 lat praktyk Lean, zawodowo związany z sektorem farmaceutycznym. Pracował w organizacjach produkcyjnych jako Koordynator Laboratorium, Ekspert Lean oraz Menadżer Lean, a obecnie pełni funkcję Menadżera Doskonalenia Procesów w branży usługowej (IT). Obszary specjalizacji to głównie rozwiązywanie problemów, praca standaryzowana oraz mapowanie procesów. Współautor publikacji na temat Lean w prasie branżowej. Od roku 2013 rozwija własną działalność w obszarze szkoleń, warsztatów i wdrożeń Lean. Pracował dla firm takich jak Grupa Armatura, Nordea Bank, Inline Polska, Bahlsen, Victaulic i innych.