Studia podyplomowe

Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori

Już od 340 zł za miesiąc

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do zatrudnienie na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz umiejętności prowadzenia zajęć w tych grupach wiekowych, m.in. metodami Marii Montessori. Absolwent tego kierunku to jednostka refleksyjna i twórcza, przygotowana do wprowadzenia w placówce, w której będzie zatrudniony, innowacji pedagogicznej wykorzystującej w pracy z dziećmi dorobek pedagogiczny Marii Montessori.