Studia podyplomowe

Doradztwo zawodowe w edukacji – studia podyplomowe kwalifikacyjne

Już od 340 zł za miesiąc

Program studiów

1/ Rola doradcy zawodowego w nowoczesnej szkole – „Lifelong Learning”

2/ Świat zawodów – teraźniejszość i przyszłość

3/ Trening umiejętności społecznych – komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem, budowanie adekwatnej samooceny, autoprezentacja.

4/ Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji.

5/ Diagnoza w doradztwie zawodowym.

6/ Doradztwo zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

7/ Warsztat prowadzenia rozmowy doradczej.

8/ Indywidualny Plan Działania – opracowanie ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej.

9/ Grupowe doradztwo zawodowe.

10/ Rozwój osobisty szkolnego doradcy zawodowego.

11/ Psychologia zdrowia i stresu zawodowego.

12/ Wykorzystanie nowoczesnych technologii.

13/ Współczesny rynek pracy – zatrudnienie i samozatrudnienie.

14/ Współczesny rynek edukacyjny.

15/ Rodzic doradcą zawodowym swojego dziecka.

16/ Metodologia badań w doradztwie zawodowym

17/ Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego\

18/ Psychologia rozwoju człowieka

19/ Wybrane zagadnienia z prawa i z etyki doradztwa zawodowego

20/ Socjologia edukacji

21/ Coaching w doradztwie zawodowym