Studia podyplomowe

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Już od 340 zł za miesiąc

Program studiów

 • Zadania pracowników służby BHP
 • Elementy pomocy przedmedycznej
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy
 • Zarządzanie procesami - wprowadzenie
 • Ocena i analiza ryzyka zawodowego
 • Regulacje prawne bezpieczeństwa pracy maszyn, urządzeń i produktów
 • Ochrona środowiska naturalnego
 • Czynniki zagrożeń w środowisku pracy
 • Elementy prawa pracy
 • Psychologia pracy
 • Ergonomia i fizjologia pracy
 • Choroby zawodowe i wypadki przy pracy
 • Podstawy metodyczne szkolenia dorosłych w zakresie BHP
 • Ochrona przeciwpożarowa