Studia podyplomowe

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Już od 340 zł za miesiąc

Opłaty kwalifikacyjne:

  • wpisowe: 100 zł 

Opłaty za studia:

  • opłata jednorazowa: 4500 zł

UWAGA! O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w Biurze Rekrutacji!

Wpłaty

Opłaty kwalifikacyjne, tj. opłatę wpisową w wysokości 100 zł należy uiścić na konto bankowe uczelni:

  • 66 1020 3352 0000 1102 0225 4001 (PKO BP SA I Oddział w Łodzi)  

Tytuł przelewu: opłata wpisowego na studia podyplomowe, imię i nazwisko, nazwa kierunku
Adresat: Społeczna Akademia Nauk, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź