Studia podyplomowe

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Już od 340 zł za miesiąc

W czasie dwóch semestrów nauki, studia z BHP wyposażą słuchaczy w wiedzę oraz umiejętności w zakresie organizowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Studia te spełniają wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 Dz.U. nr 246. poz.2468 w sprawie służby BHP.

Celem studiów podyplomowych BHP oraz ochroną środowiska jest przekazanie studentom niezbędnej wiedzy z  zakresu istoty bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zdobycie umiejętności organizacji bezpiecznego i higienicznego miejsca pracy. Studia pozwolą na wyposażenie uczestników w umiejętności samodzielnej identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy, ich właściwej analizy oraz oceny ryzyka zawodowego.

Adresaci studiów oraz sylwetka absolwenta

Adresatami studiów podyplomowych z BHP oraz ochrony środowiska są osoby, które zamierzają podjąć pracę w tym zakresie oraz do absolwentów wyższych uczelni, którzy chcieliby uzyskać nową specjalność zawodową i zyskać znaczącą przewagę na bardzo konkurencyjnym rynku pracy.

Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu studiów oraz w umiejętności interpersonalne niezbędne ze względu na charakter wykonywanych zadań. Dodatkowo w umiejętność współpracy z organami kontrolnymi ( PIP, PSP, SANEPID, Policja, Prokuratura, etc.).

Dlaczego warto?

  • Studia podyplomowe w Społecznej Akademii Nauk prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców - praktyków, chętnie dzielących się swoim bogatym doświadczeniem.
  • Uczelnię cechują nowoczesne metody nauczania – słuchacze są aktywnymi uczestnikami zajęć i warsztatów. 
  • Każdy słuchacz studiów podyplomowych w SAN ma możliwość uczestnictwa w dodatkowych kursach kwalifikacyjnych i doskonalących oraz uzyskania różnorodnych certyfikatów.
  • Słuchacze studiów podyplomowych mają możliwość odbywania praktyk i staży u najbardziej cenionych pracodawców w regionie.
  • Słuchacze mają możliwość uczestniczenia w badaniach, wyjazdach na stypendia, uczestniczenia w projektach, pisania i publikacji artykułów.
  • Każdy słuchacz studiów podyplomowych ma stały dostęp do materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowców.

Wykładowcy-praktycy

  • Paweł Gut (Kierownik merytoryczny) - główny specjalista BHP, certyfikowany przez CIOP i PIB jako ekspert ośrodka doradczego bhp, auditor wewnętrzny ISO norm serii 1800 (Dekra), wykładowca związany z Wydziałem Zarządzania UŁ. W przebiegu kariery zawodowej współpracował w obszarze zarządzania i edukacji m.in. z PKN Orlen, BP, PZU SA. W zakresie pełnienia obowiązków służby bhp zaangażowany przy Budowie Stadionu Narodowego, przy drogach ekspresowych S8, S14, S17. Jako trener i szkoleniowiec realizował projekty dla Castorama, Dell, P&G Gillette, ABB, Bombardier, Veolia, Orange, Kellog, Borga, UDT, Takeda, Cemex itd. 
  • Krzysztof Oleczek - praktyk z wieloletnim doświadczeniem w służbie bhp, trener i wykładowca firm szkoleniowych, wykładowca związany z Wydziałem Zarzadzania UŁ. Realizował szkolenie m.in.  dla Dell, P&G Gillette, ABB, Veolia, Bombardier, Good Year, ZM Zbyszko, Kilargo itd.
  • Paulina Nowak – psycholog, terapeuta. Zawodowo odpowiedzialna za coaching psychologiczny Sędziów Piłkarskich.
  • Marta Klimas Haczkowska – przez wiele lat odpowiedzialna za obszar ochrony środowiska w Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej.