Studia podyplomowe

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Już od 340 zł za miesiąc

Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu studiów oraz w umiejętności interpersonalne niezbędne ze względu na charakter wykonywanych zadań. Dodatkowo w umiejętność współpracy z organami kontrolnymi ( PIP, PSP, SANEPID, Policja, Prokuratura, etc.).