Studia jednolite magisterskie

Psychologia

Już od 360 zł za miesiąc

Wybrane zajęcia praktyczne

 • Trening skutecznej komunikacji
 • Warsztat konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • Trening interpersonalny
 • Metodyka prowadzenia zajęć warsztatowych
 • Metodyka doradztwa zawodowego
 • Praca z grupą w terapii uzależnień
 • Systemowa terapia rodzin
 • Coaching i mentoring
 • Negocjacje i mediacje
 • Techniki i narzędzia wywierania wpływu – język komunikatu perswazyjnego
 • Diagnoza i terapia zaburzeń odżywiania
 • Interwencja kryzysowa

Wybrane zagadnienia

Realizowane moduły:

 • Przedmioty ogólnokształcące, filozofia, podstawy logiki
 • Statystyka i psychometria
 • Psychologia ogólna – osobowości, procesów poznawczych, emocji i motywacji
 • Psychologia zdrowia
 • Psychologia kliniczna i psychopatologia
 • Psychologia rozwoju człowieka i wychowawcza
 • Psychologia osobowości i różnic indywidualnych
 • Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa
 • Psychoterapia
 • Psychologia zdrowia, stres
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia zarządzania i biznesu
 • Zachowania konsumenckie i marketing
 • Psychologia pracy i doradztwa zawodowego
 • Podstawowe umiejętności psychologiczne
 • Rozwój osobisty