Powrót

Realizowane przedmioty

Realizowane zagadnienia

Podstawy programowe nie różnią od standardowych studiów psychologicznych, z tym, że punkt ciężkości przesunięty został z psychologii klinicznej i psychologii zdrowia na psychologię społeczną z psychologią zarządzania i psychologią ekonomiczną. Różnice widać na zajęciach specjalnościowych – student będzie miał możliwość zapoznania się między innymi z:

 • Wpływem społecznym i perswazją, gdzie można dowiedzieć się:
  - Dlaczego tak często ulegamy
  - Jak zaskarbić sobie sympatię innych
  - Jak obronić się przed manipulacjami
 • Prawidłowościami zachowań i postaw konsumenckich, w szczególności:
  - Sile reklamy – skąd się bierze, aktualne trendy
  - Nowoczesnym marketingiem
 • Specyfiką poznania społecznego, między innymi
  - Efektem kontrastu – nie to ładne, co ładne, ale …. co stoi koło brzydkiego
  - Siłą pierwszego wrażenia – efekt hallo vs. stereotypy (dowcipy o blondynkach)
  - Heurystykach poznawczych
  - Fałszywej pamięci
 • Stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją
  - O uchodźcach, imigrantach, władzy i polityce(kach)
 • Zasadach systemowego porządku w organizacji, to znaczy:
  - ustawieniach organizacji, rozwoju kariery i dynamice uwikłań w systemach organizacyjnych
 • Psychologią zarządzania, a szczególnie:
  - rozwojem kariery i dynamiką uwikłań w systemach organizacyjnych
  - coachingiem koaktywnym, systemowym - metafora, symbol, archetypy w pracy systemowej
  - zarządzaniem konfliktem – mediacje, negocjacje
  - stylami kierowania
 • Psychologią ekonomiczną, a zwłaszcza:
  - Finansami behawioralnymi
  - Roli osobowości i procesów poznawczych w podejmowaniu decyzji finansowych
  - Psychologii ryzyka