Studia jednolite magisterskie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

NOWOŚĆ! 

Wybrane przedmioty

Psychologia rozwoju człowieka
Pedagogika przedszkolna
Pedagogika wczesnoszkolna
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Biomedyczne podstawy rozwoju
Metody i techniki uczenia się
Diagnoza specyficznych potrzeb edukacyjnych i opracowanie indywidualnych programów edukacyjnych
Metody nauczania w grupach zróżnicowanych
Wczesna edukacja: polonistyczna, matematyczna, przyrodniczo-społeczna, informatyczna, plastyczno-techniczna, muzyczna, kultury fizycznej i promocji zdrowia
Metodyka edukacji: polonistycznej, matematyki, społeczno- przyrodniczej, informatycznej, plastycznej, muzycznej, technicznej, wychowania fizycznego oraz edukacji zdrowotnej
Projektowanie edukacji zintegrowanej