Studia jednolite magisterskie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

NOWOŚĆ! Kierunek

w przygotowaniu*

Absolwenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej są przygotowani do pracy w: