Studia jednolite magisterskie

Fizjoterapia

Już od 490 zł za miesiąc

Wybrane zajęcia

Treści kształcenia ogólnego:

 • Język obcy do wyboru
 • Wychowanie fizyczne
 • Psychologia (psychologia ogólna, psychologia kliniczna, psychoterapia, komunikacja interpersonalna)
 • Pedagogika (pedagogika ogólna, pedagogika specjalna)
 • Dydaktyka fizjoterapii
 • Socjologia (socjologia ogólna, socjologia niepełnosprawności)
 • Podstawy prawa
 • Zdrowie publiczne
 • Demografia i epidemiologia
 • Metodologia badań naukowych
 • Statystyka
 • Ekonomia i systemy ochrony zdrowia
 • Zarządzanie i marketing
 • Filozofia 
 • Bioetyka
 • Historia rehabilitacji 

Treści podstawowe:

 • Anatomia 
 • Biologia medyczna 
 • Genetyka 
 • Biochemia 
 • Fizjologia 
 • Farmakologia w fizjoterapii 
 • Biofizyka 
 • Biomechanika 
 • Kinezjologia 
 • Patologia ogólna 
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Nauki w zakresie podstaw fizjoterapii
 • Fizjoterapia ogólna 
 • Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu 
 • Kinezyterapia 
 • Terapia manualna 
 • Medycyna fizykalna 
 • Masaż 
 • Metody specjalne fizjoterapii 
 • Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnością
 • Wyroby medyczne (zaopatrzenie ortopedyczne), protetyka i ortotyka 
 • Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia

Nauki w zakresie fizjoterapii klinicznej

 • Kliniczne podstawy fizjoterapii: w ortopedii, traumatologii i medycyny sportowej; w reumatologii; w neurologii i neurochirurgii, w pediatrii i neurologii dziecięcej, w kardiologii i kardiochirurgii, w pulmonologii, w chirurgii, w ginekologii i położnictwie, w geriatrii, w psychiatrii, w intensywnej terapii, w onkologii i medycyny paliatywnej 
 • Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu: w ortopedii i traumatologii i medycynie sportowej, w reumatologii, w neurologii i neurochirurgii, w wieku rozwojowym 
 • Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych: w kardiologii i kardiochirurgii, w pulmonologii, w chirurgii, w ginekologii i położnictwie, w pediatrii, w geriatrii, w psychiatrii, w onkologii i medycynie paliatywnej 
 • Diagnostyka funkcjonalna: w dysfunkcjach układu ruchu, w chorobach wewnętrznych, w wieku rozwojowym 
 • Programowanie rehabilitacji: w dysfunkcjach układu ruchu, w chorobach wewnętrznych, w wieku rozwojowym

Do wyboru studenta:

 • Praca socjalna 
 • Organizacja pomocy społecznej 
 • Fizjologia wysiłku 
 • Dietetyka 
 • Ergonomia 
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 • Gry i zabawy ruchowe 
 • Gimnastyka w wodzie 
 • Masaż tkanek głębokich 
 • Masaż w odnowie biologicznej i SPA 
 • Elementy treningu siłowego 
 • Elementy treningu aerobowego 
 • Usprawnianie chorego w domu 
 • Terapia zajęciowa 
 • Gimnastyka korekcyjna 
 • Fizjoterapia u dzieci upośledzonych umysłowo 
 • Odnowa biologiczna 
 • Rekreacja ruchowa osób starszych 
 • Neurologopedia 
 • Neurofizjologia 
 • Anatomia na żywym człowieku 
 • Diagnostyka obrazowa w praktyce fizjoterapeuty 
 • Fizjoterapia w odnowie biologicznej 
 • Fizjoterapia w dermatologii i kosmetologii 
 • Masaż przy użyciu przyrządów
 • Drenaż limfatyczny i terapia przeciwobrzękowa 
 • Fizjoterapia w sporcie wyczynowym 
 • Fizjoterapia dla kobiet w ciąży 
 • Medyczny trening terapeutyczny 
 • Leczenie tkanek miękkich 
 • Język obcy specjalistyczny 
 • Komunikacja interpersonalna 
 • Komunikacja w ochronie zdrowia 
 • Psychologia zdrowia 
 • Psychologia sportu

UWAGA! Program studiów może ulec zmianie.

Praktyki

Absolwenci fizjoterapii, dzięki dużej ilości godzin praktyk mają ogromne możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy w różnych miejscach, zaczynając od placówek służby zdrowia, sanatoriach, poprzez kluby sportowe i fitness.

Społeczna Akademia Nauk zapewnia realizację praktyk m.in. w:

 • Centrum Medycyny, Kosmetologii i Fitness Medkos
 • Szpitalu MSWiA w Łodzi
 • Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Kopernika w Łodzi
 • Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu
 • NZOZ Allmed w Łodzi
 • Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu
 • wielu publicznych i niepublicznych przychodniach i gabinetach
 • klubach sportowych i centrach fitness.