Studia jednolite magisterskie

Fizjoterapia

Już od 490 zł za miesiąc

Absolwenci kierunku Fizjoterapia posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz planowania, realizowania i kontrolowania procesu fizjoterapii, dzięki czemu są w pełni przygotowani do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest samodzielnym zawodem medycznym.

Wykształcenie zdobyte w ramach kierunku fizjoterapia umożliwia podjęcie pracy w:

 • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia: przychodniach, szpitalach, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach rehabilitacyjnych
 • zakładach przyrodoleczniczych, sanatoriach i ośrodkach wypoczynkowych
 • gabinetach odnowy biologicznej
 • ośrodkach prowadzących gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży
 • publicznych i niepublicznych ośrodkach sportowo - rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz specjalistycznych placówkach zajmujących się opieką nad osobami z niepełnosprawnością umysłową
 • placówkach sportowych: przychodniach sportowo-lekarskich, gabinetach odnowy biologicznej przy klubach sportowych.

Zakończenie studiów umożliwia również prowadzenie własnej działalności gospodarczej, np. praktyki fizjoterapeutycznej.

Nabywane uprawnienia

Absolwenci zdobywają wykształcenie oraz uprawnienia zawodowe zgodnie z Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, obejmują one m.in.:

 • diagnostykę funkcjonalną pacjenta
 • kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie fizykoterapii
 • kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie kinezyterapii
 • kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie masażu
 • dobieranie do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych
 • prowadzenie działalności fizjoprofilaktycznej.