O kierunku

Psychologia Biznesu to kierunek, w ramach którego studenci uzyskują kompleksowe przygotowanie psychologiczne, ukierunkowane na pracę w środowisku biznesowym. To studia dla ludzi, którzy wiedzą, że aby budować wizerunek pracownika czy przedsiębiorcy oraz osiągać cele na rynkach zarówno polskich, jak i światowych, konieczne są wiedza, umiejętności i kompetencje dotyczące psychologicznych mechanizmów kierujących biznesem. Tylko znajomość mechanizmów funkcjonowania człowieka w świecie biznesu daje szansę podejmowania skutecznych decyzji oraz kreowania sukcesu przedsiębiorstwa i ludzi, którzy są z nim związani.

 

Specjalności/ specjalizacjie

Proponowane specjalności:

 • Psychologia marketingu i reklamy
 • Psychologia zarządzania
 • Psychologia ekonomiczna
 • Coaching

Dlaczego warto?

 • Studia umożliwiają wykorzystanie rzetelnej wiedzy psychologicznej w praktyce biznesowej: zarządzaniu ludźmi i kierowaniu organizacjami, reklamie i marketingu, coachingu i mentoringu pracowniczym.
 • Kierunek kształci specjalistów od szkolenia przyszłych trenerów w różnych formach treningów grupowych – zajęcia skoncentrowane są na tworzeniu i realizacji programów z zakresu rozwijania umiejętności miękkich.
 • Studia psychologiczne w SAN koncentrują się na psychologii stosowanej – w programie studiów dominują zajęcia praktyczne, kształtujące umiejętności i kompetencje wymagane w wykonywaniu zawodu psychologa.
 • Program kształcenia realizowany jest zarówno poprzez wykłady, jak i warsztaty oraz treningi, w ramach których realizowane są ćwiczenia, symulacje, gry szkoleniowe i studia przypadków, co pozwala na realne doświadczanie sytuacji biznesowych.
 • Istnieje możliwość ukończenia studiów w krótszym czasie w ramach indywidualnego trybu kształcenia dla absolwentów innych studiów I lub II stopnia.

Wykładowcy-praktycy

Małgorzata Tarkowska - psycholog, psychoterapeutka, doradca rozwoju osobistego i zawodowego. Superwizor pracy socjalnej i wychowawczej rekomendowany przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce. Wykształcona głównie w nurcie ericksonowskim. Od 1998 roku prowadzi Centrum Szkoleń i Terapii Psychologicznej.

Dariusz Tarczyński doktor nauk humanistycznych, psycholog biznesu, założyciel i dyrektor Instytutu Nieinwazyjnej Analizy Osobowości. Od ponad 18 lat z sukcesem szkoli i motywuje zespoły pracownicze, menedżerów oraz kadrę zarządzającą w zakresie umiejętności personalnych i kompetencji zawodowych. Twórca oryginalnych metod analizy osobowości na podstawie interpretacji wyglądu i wypowiedzi.

Marek Krawiec, dr nauk medycznych w zakresie psychologii, psycholog, doradca zawodowy, trener umiejętności miękkich, specjalizuje się w konstruktywnym rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, negocjacjach, w tym negocjacjach biznesowych, założyciel i szef ProEdu Sp. z o.o. realizującej szkolenia i doradztwo dla instytucji, szkół i służb społecznych, współtwórca i realizator samopomocowego modelu poszukiwania pracy dla podopiecznych pomocy społecznej, praktyk w wykorzystaniu idei mentoringu dla grup defaworyzowanych.

Uprawnienia

Przygotowuje, lub jest niezbędną podstawą do zdobywania uprawnień:

 • Trenera biznesu
 • Coacha
 • Mentora
 • Trenera edukatora
 • Zawodowego negocjatora

 

Studenci mają także możliwość zdobycia uprawnień do legitymowania się przygotowaniem pedagogicznym po ukończeniu dodatkowego bloku zajęć.