Już od 390 zł za miesiąc

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Zarządzanie to kierunek, który pozwoli studentom rozumieć specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji w otaczającym je świecie społeczno-gospodarczym. Oferowany program umożliwia nabycie specjalistycznych kwalifikacji i poznanie reguł wpływających na podejmowanie kluczowych i strategicznych decyzji biznesowych, społecznych i administracyjnych w każdym sektorze aktywności, m.in. biegłej analizy otoczenia przedsiębiorstwa, a w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, a także zachodzących w nich przeobrażeń, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i psychospołecznym.
Program studiów został opracowany tak, żeby studenci mieli jak największą możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu proponowanych profili specjalnościowych, które już od pierwszego semestru ukierunkowują całą ścieżkę kształcenia.

Profile specjalnościowe

Dlaczego warto?

 • profile specjalnościowe, odpowiadające aktualnym wymaganiom rynku, realizowane w ramach osobnej ścieżki kształcenia już od pierwszego semestru studiów
 • ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów. Omawiane na zajęciach „case studies” pozwalają na praktyczne zastosowanie koncepcji i modeli strategicznych
 • wykładowcami na kierunku Zarządzanie są naukowcy, którzy posiadają również bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej
 • studenci mają możliwość współorganizować międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, a także spotkania ze znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki
 • zarządzanie to kierunek uniwersalny, ponieważ kształtuje umiejętności z zakresu wielu dziedzin, niezbędne w każdej aktywności ekonomicznej i biznesowej

Wykładowcy-praktycy

 • prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski
 • prof. dr hab. Muzahim Al-Noorachi
 • prof. dr hab. Halina Sobocka-Szczapa
 • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
 • dr inż. Marta Brzozowska
 • dr Michał Chmielecki prof. SAN
 • dr Justyna Fijałkowska prof. SAN
 • dr Małgorzata Geraga prof. SAN
 • dr Iwona Gawryś
 • dr Janusz Gawryś
 • dr Jarosław Gawryś prof. SAN
 • dr Andrzej Jackiewicz
 • dr Katarzyna Kolasińska-Morawska prof. SAN
 • dr Kazimierz Kubiak
 • dr Andrzej Marjański prof. SAN
 • dr inż. Paweł Morawski prof. SAN
 • dr Łukasz Prysiński
 • dr Ewa Stroińska prof. SAN
 • dr Robert Seliga prof. SAN
 • dr Andrzej Woźniak

Mediateka