Studia II stopnia

Stosunki międzynarodowe

Już od 340 zł za miesiąc

Absolwenci znajdują zatrudnienie w:

  • organizacjach i instytucjach Unii Europejskiej
  • administracji państwowej i samorządowej
  • krajowych organizacjach, instytucjach i przedsiębiorstwach zorientowanych na współpracę międzynarodową
  • przedstawicielstwach instytucji zagranicznych w Polsce
  • dużych międzynarodowych korporacjach, jako specjalista do spraw współpracy z zagranicą lub specjalista do spraw komunikacji międzykulturowej
  • służbach dyplomatycznych