Studia II stopnia

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

Już od 360 zł za miesiąc

Realizowane przedmioty

Wybrane zagadnienia realizowane w ramach specjalności to: 

  • Zaawansowana rachunkowość finansowa i MSR,
  • Operacyjna i strategiczna rachunkowość zarządcza,
  • Optymalizacja i kontrola podatkowa, Instytucje finansowe,
  • Polityka lokacyjna banków i zakładów ubezpieczeń,
  • Wycena przedsiębiorstw i fuzje oraz przejęcia,
  • Przedsiębiorstwo na rynku finansowym,
  • Budżetowanie i rachunek kosztów standardowych,
  • Kontrola wewnętrzna, audyt wewnętrzny i rewizja finansowa,
  • Zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa.