Studia II stopnia

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

Już od 360 zł za miesiąc

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów: II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Uzyskany tytuł: magister zarządzania, moduł specjalnościowy „Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu”

W ostatnich latach ma miejsce w Polsce dynamiczny rozwój rynku usług finansowych i księgowych. Powoduje to, że popyt na księgowych, doradców finansowych i inwestycyjnych a także na specjalistów z zakresu bankowości i ubezpieczeń istotnie przybiera na sile. Absolwenci studiów w ramach specjalności "Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu" będą dysponowali teoretyczną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami pozwalające świadczyć profesjonalną obsługę finansową firm oraz innych podmiotów.

Celem specjalności "Rachunkowość  i finanse  w zarządzaniu" jest przekazanie wiedzy z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami oraz wykształcenie umiejętności wykorzystywania tej wiedzy w praktyce. W ramach modułu specjalnościowego są kształceni specjaliści, przygotowywani do organizowania księgowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych, projektowania i zastosowania systemów rachunkowości zarządczej, strategicznego i operatywnego zarządzania kosztami we współczesnych organizacjach gospodarczych, rozrachunków i strategii podatkowych, wiarygodnego i zgodnego z prawem generowania informacji ekonomicznych przez jednostki gospodarcze, sporządzania i analizy sprawozdań finansowych, oceny projektów inwestycyjnych, zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie i instytucjach finansowych, podejmowania bieżących i strategicznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwach.

Specjalność „Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu” adresowana jest do absolwentów studiów licencjackich na kierunkach: Finanse i Rachunkowość.

Dlaczego warto?

 • Elastyczny program studiów uwzględniający zmieniające się warunki rynkowe i oczekiwania pracodawców, możliwość odbywania praktyk w renomowanych instytucjach sektora finansowego i biznesu, tematyka prac dyplomowych ściśle powiązana z wymogami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców.
 • Podczas studiów zdobędziesz solidną wiedzę ogólnoekonomiczną oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości
 • Naszymi wykładowcami są osoby, które oprócz dorobku naukowego posiadają doświadczenie w praktyce gospodarczej: konsultanci Ministerstwa Finansów, prezesi i dyrektorzy banków, dyrektorzy Departamentów Doradztwa Inwestycyjnego oraz znakomici ekonomiści
 • W związku z rozwojem globalnej gospodarki oraz rosnącym zapotrzebowaniem na obsługę finansowo-księgową, księgowi, doradcy finansowi czy maklerzy będą coraz intensywniej poszukiwani przez pracodawców
 • Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i konwersatoriów. Omawiane na zajęciach „case studies” pozwalają na praktyczne zastosowanie koncepcji i modeli strategicznych
 • Wykładowcami na specjalności „Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu” są naukowcy, którzy posiadają również bogate doświadczenie praktyczne w branży finansowej, bankowej oraz rachunkowo – księgowej
 • Studenci mają możliwość brać udział w realizacji projektów badawczych i współorganizować międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, a także spotkania ze znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki
 • Możliwość połączenia modułu specjalnościowego „Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu” ze studiami amerykańskimi Master of Science in Professional Communication z Clark University i uzyskanie 2 dyplomów w 2 lata
 • prof. dr hab. Mariusz Bednarek
 • prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski
 • prof. dr hab. Halina Sobocka - Szczapa
 • dr Michał Chmielecki
 • dr Justyna Fijałkowska
 • dr Małgorzata Geraga
 • dr Iwona Gawryś
 • dr Janusz Gawryś
 • dr Kazimierz Kubiak
 • dr Łukasz Prysiński

Wykładowcy-praktycy

Partnerzy profilu

 • Kancelaria Radcy Prawnego
 • Biuro Rachunkowe
 • Biuro Biegłego Rewidenta
 • Gminy
 • Banki
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • firma DELCOR
 • firma POLSKI LEN
 • Konfederacja Lewiatan