Studia II stopnia

Menedżer organizacji

Już od 360 zł za miesiąc

Absolwenci specjalności "Menedżer organizacji" w trackie studiów uzyskują kompetencje pozwalające zajmować różne stanowiska, na wszystkich szczeblach zarządzania w podmiotach biznesowych i publicznych:  przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, sieciach handlowych i firmach logistycznych, firmach konsultingowych, instytucjach finansowych, jednostkach samorządu terytorialnego, administracji państwowej, podmiotach ochrony zdrowia oraz własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci studiów zarządzanie II stopnia na specjalności "Menedżer organizacji posiadają szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną obejmującą istotę, prawidłowości i problemy funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa, instytucji publicznych) oraz metod i sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. W szczególności umiejętności związane z krytyczną analizą, interpretacją i oceną zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Dysponują kompetencjami do organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się i negocjowania. Absolwenci modułu specjalnościowego to potencjalni:

 • przedsiębiorcy,
 • członkowie zarządów przedsiębiorstw,
 • menedżerowie wyższych szczebli zarządzania w administracji publicznej,
 • menedżerowie średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach,
 • specjaliści sztabowi komórek wsparcia strategicznego,
 • samodzielni specjaliści ds. rozwoju i strategii,
 • specjaliści w obszarze organizacji i zarządzania,
 • specjaliści w systemie bezpieczeństwa państwa oraz w strukturach organizacji gospodarczych, 
 • doradcy i konsultanci w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym
 • menedżerów w działach HR
 • specjalistów doradztwa personalnego i zawodowego , specjalistów w firmach consultingowych
 • samodzielnych specjalistów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • specjalistów odpowiedzialnych za rozwój i kształtowanie kadr w organizacji.

Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować edukację na studiach doktoranckich