Studia II stopnia

Optometria

Nowość!

Wybrane zagadnienia

  • Komputerowe techniki badania narządu wzroku i techniki telemedyczne
  • Patofizjologia człowieka
  • Pracownia badania refrakcji
  • Wybrane problemy optometrii klinicznej
  • Terapie widzenia
  • Neuronauka i percepcja wzrokowa
  • Optometria pediatryczna
  • Badania optometryczne
  • Praktyka zawodowa

Program studiów przewiduje wiele zajęć praktycznych, zaznajamiających z przyszłym warsztatem pracy.