Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów: studia II stopnia magisterskie
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Uzyskany dyplom: magister optometrii

 

 

Opiekun merytoryczny kierunku
Prof. SAN dr hab. n med. Michał Szymon Nowak, msnowak@san.edu.pl

Opis zasad kwalifikacji na studia II stopnia - kierunek Optometria

Na kierunek Optometria mogą aplikować osoby, które:

 • ukończyły studia I stopnia w zakresie optyki okularowej,
 • posiadają wykształcenie wyższe z nauk pokrewnych i posiadają doświadczenie zawodowe (wymagane zaświadczenie od pracodawcy).

Kandydaci, którzy ukończyli inne kierunki studiów mogą aplikować na studia pod warunkiem zdania egzaminu testowego (szczegółowe informacje dotyczące testu pojawią się wkrótce).

Rekrutacja odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego obejmującego wiedzę z:

 • anatomii i fizjologii narządu wzroku

oraz

 • optyki geometrycznej i fizjologicznej

z zakresu programu studiów pierwszego stopnia. Warunkiem niezbędnym do przyjęcia w ramach limitu miejsc ustalonego przez SAN jest uzyskanie co najmniej 51 % punktów z egzaminu pisemnego.

 

Dlaczego warto studiować Optometrię w Społecznej Akademii Nauk

 • Społeczna Akademia Nauk jest jedyną uczelnią w Łodzi oferującą studia magisterskie w dziedzinie optometrii w programie studiów przeważają zajęcia praktyczne i laboratoryjne (ponad 50% zajęć)
 • program kształcenia tworzono przy współpracy pracodawców, aby lepiej przystosować sylwetkę absolwenta do potrzeb i oczekiwań rynku pracy,
 • zajęcia prowadzą wykładowcy i praktycy o dużym doświadczeniu zawodowym
 • współpracujemy z firmami i instytucjami, w których można odbyć regulaminowe praktyki zawodowe
 • baza dydaktyczna obejmująca szereg specjalistycznych pracowni 

Partnerzy kierunku

W ramach kierunku, Uczelnia współpracuje ściśle z salonami Vision Express w zakresie praktyk zawodowych studentów, a także zatrudniamy specjalistów z salonów do prowadzenia zajęć na kierunku. Natomiast dla najlepszych absolwentów czekają miejsca pracy w Salonach Vision Expressi wiodących klinikach okulistycznych w Polsce.

Wykładowcy-praktycy

 • prof. SAN dr hab. n med. Michał Szymon Nowak
 • dr hab. n. med. Janusz Tadeusz Czajkowski 
 • mgr Andrzej Piotrowski
 • dr n med. Katarzyna Kaszuba-Bartkowiak
 • dr Wojciech Kida
 • dr n. med. Marta Uzdrowska
Prof. SAN dr hab. n med. Michał Szymon Nowak

Prof. SAN dr hab. n med. Michał Szymon Nowak – Dyrektor Instytutu Optyki i Optometrii to doświadczony specjalista chorób oczu, wieloletni pracownik szpitala klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi - wiodącej kliniki okulistycznej w kraju. Prof. Nowak jest Przewodniczącym Medycznej Rady Naukowej Vision Express Polska, Dyrektorem Medycznym Kliniki Okulistycznej Provisus i Kierownikiem Oddziału Chirurgii Okulistycznej Jednego Dnia w Częstochowie. Odbył staże zagraniczne i kursy w Szwajcarii, Irlandii, Kanadzie, Egipcie, Indiach i na Węgrzech. Jego dorobek naukowy to ponad 50 publikacji w czasopismach recenzowanych polskich i zagranicznych. Jest także współautorem 4 podręczników i skryptów dla lekarzy okulistów. Pozostały dorobek naukowy to m.in. 24 wystąpienia naukowe zagranicą w Stanach Zjednoczonych, Australii, Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Estonii, Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Słowenii, Meksyku, Chinach, Brazylii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, oraz ponad 60 wystąpień naukowych w Polsce. Prof. Nowak jest także członkiem rady recenzentów International Journal of Environmental Research and Public Health z siedzibą w Bazylei, Szwajcaria oraz członkiem rady redakcyjnej dwóch międzynarodowych czasopism okulistycznych z siedzibą w Kalifornii, USA.

Prof. dr hab. n. med. Janusz Tadeusz Czajkowski

Prof. dr hab. n med. Janusz Tadeusz Czajkowski - Zastępca Dyrektora Instytutu Optyki i Optometrii SAN ds. Nauki jest wybitnym specjalistą z zakresu okulistyki. Zaczynał karierę zawodową w Klinice Okulistyki Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi- od asystenta do profesora- do 1992 roku. Następnie w Klinice Okulistyki Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi pełnił funkcję kierownika kliniki- do 2008 roku, na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi zajmował stanowisko profesora zwyczajnego do 2015 roku. Obecnie Członek Medycznej Rady Naukowej Vision Express Polska. Zainteresowania zawodowe: diagnostyka jaskry, leczenie operacyjne i zachowawcze, mikrochirurgia okulistyczna, krótkowzroczność, alergia narządu wzroku. Dorobek naukowy: promotorstwo 19 doktoratów, 2 recenzje na stopień profesora, 4 recenzje na stopień doktora habilitowanego, 64 recenzje na stopień doktora nauk medycznych, 1 opracowanie patentowe, ponad 250 publikacji w Polsce i zagranicą. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi w 1989 roku.

Mgr. Andrzej Piotrowski

Mgr. Andrzej Piotrowski – Wykładowca Optometrii w SAN to absolwent Politechniki Warszawskiej, Akademii Medycznej w Poznaniu oraz Pensylwania Collage of Optometry - Salus University. W latach 1984-1994 był Kierownikiem Laboratorium Fizycznego Jeleniogórskich Zakładów Optycznych, potem w latach 1994-2003 Kierownikiem Salonu Optycznego Vision Express w Łodzi, potem w latach 2003-2008 Product Managerem w Hoya Lens Poland. Od 2008 roku jest Dyrektorem ds. Szkoleń Wewnętrznych z Optometrii w Vision Express Polska. Ma ogromne doświadczenie zawodowe w zakresie optometrii. Jest współtwórcą standardu PTO (Polskiego Towarzystwa Okulistycznego) badania refrakcji podczas doboru soczewek korekcyjnych, autorem licznych modyfikacji procedur optometrycznych, m.in. technik z wykorzystaniem tarczy Greena i technik balansu dołeczkowego bez przekorygowania oraz autorem i współautorem licznych publikacji w miesięcznikach Optyka Okularowa, Okulistyka, Kontaktologia oraz Optics Communications. Od 2021 roku wykłada w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

dr n. med. Katarzyna Kaszuba-Bartkowiak

Lekarz, specjalista chorób oczu. Zainteresowania naukowe dr Katarzyny Kaszuba-Bartkowiak są tożsame z praktyką ambulatoryjną i odnoszą się do diagnostyki i leczenia schorzeń rogówki, aparatu ochronnego oka i zespołu suchego oka oraz chirurgii zaćmy i chirurgii refrakcyjnej. W swej praktyce lekarskiej zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń przedniego odcinka gałki ocznej oraz schorzeń tylnego odcinka oka. Zajmuje się również kwalifikacją pacjentów do laserowej korekcji wzroku. Pani Doktor jest członkiem PTO oraz ESCRS.

dr Wojciech Kida

Optometrysta, prowadzi prywatną praktykę optometryczną od czternastu lat. W swej pracy zawodowej specjalizuje się w doborze pomocy wzrokowych dla osób słabowidzących, soczewek kontaktowych i doborze okularów oraz terapii genowej. Od wielu lat współpracuje z Vision Express oraz z Fundacją Wspierania Rozwoju Okulistyki, Okulistyka 21, prowadząc wykłady i prelekcje na spotkaniach edukacyjnych dla optometrystów z całej Polski.

dr n. med. Marta Uzdrowska

Dorobek naukowy dr n. med. Marty Uzdrowskiej mieści się w zakresie okulistyki i wad refrakcji dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Od 2005 roku pracowała zawodowo w wielu salonach optycznych w Łodzi i w Poznaniu. Prowadziła również zajęcia dla studentów oraz kursy dla specjalistów na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Obecnie wykorzystuje te doświadczenia w pracy klinicznej z pacjentami. Nieustannie poszerza również swoją wiedzę uczestnicząc w licznych kursach krajowych i międzynarodowych z zakresu terapii widzenia, doboru pomocy wzrokowych dla osób słabowidzących, badania wzroku czy doboru soczewek kontaktowych. Dwukrotnie była gościem Moorfields Eye Hospital i UCL Institute of Ophthalmology w Londynie podczas wyjazdów stypendialnych. Ponadto od 2008 roku angażuje się w pracę na rzecz sportowców z niepełnosprawnością intelektualną jako wolontariusz-specjalista w Olimpiadach Specjalnych (program Zdrowe Oczy). Specjalizuje się szczególnie w diagnostyce i rehabilitacji zaburzeń widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych oraz w diagnostyce i korekcji wad wzroku u pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną. Od 2014 r. prowadzi praktykę prywatną OPTOKLINIKA Korekcja i Rehabilitacja Wzroku.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku „optometria” uzyskuje przygotowanie do wykonywania zawodu optometrysty. W szczególności w ramach swych czynności zawodowych:

 • wykonuje pomiary parametrów układu wzrokowego;
 • wykrywa wady układu wzrokowego, w celu dobrania, przepisania i wykonania korekcji za pomocą okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych;
 • prowadzi lub nadzoruje rehabilitację układu wzrokowego;
 • kieruje pacjenta do lekarza specjalisty w przypadku spostrzeżenia zmian sugerujących odstępstwa od norm fizjologicznych,.

 

Do głównych zadań zawodowych optometrysty należy:

 • wykonywanie pomiarów parametrów układu wzrokowego za pomocą refraktometrów, oftalometrów, oftalmoskopów, tonomerów, biomikroskopów, topografów, polomierzy, foropterów, tablic testowych i innych przyrządów przeznaczonych do badania, wykrywania i diagnozowania wad układu wzrokowego oraz za pomocą urządzeń i środków pomocniczych niezbędnych do prawidłowego wykonania pomiarów i oceny ich wyników;
 • dobieranie i przepisywanie soczewek okularowych i kontaktowych, korygujących wady układu wzrokowego (nadwzroczność, krótkowzroczność, niezborność, heteroforie i heterotropie, ambliopia, anizeikonia i inne);
 • przeprowadzanie i nadzorowanie treningu oraz (na zlecenie lekarza) rehabilitacji układu wzrokowego w aspekcie przywrócenia fizjologicznej sprawności widzenia obuocznego;
 • dobór okularów i innych pomocy wzrokowych dla osób słabowidzących w zależności od potrzeb pacjenta,
 • projektowanie i dobieranie opraw okularowych i innych pomocy wzrokowych w zależności od warunków anatomicznych pacjenta,
 • udzielanie informacji i porad na temat działania i zastosowania wyrobów medycznych związanych z optyczną korekcją układu wzrokowego, a także porad w zakresie profilaktyki i higieny narządu wzroku.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku „optometria” może wykonywać pracę zawodową w salonach optycznych sprzedających okulary, soczewki kontaktowe i inne pomoce wzrokowe czy też w gabinetach okulistycznych (jako współpracownik lekarza okulisty). Może również realizować zadania zawodowe w ramach praktyki prywatnej (samodzielnej działalności gospodarczej).