Studia II stopnia

Logistyka w zarządzaniu

Już od 390 zł za miesiąc

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Dostrzegając rolę i znaczenie logistyki w gospodarce krajowej, jak i międzynarodowej obserwowany jest proces rosnącego zainteresowanie studentów kierunkiem Logistyka. Nabywaniu kompetencji i poszerzaniu wiedzy z zakresu logistyki oraz zdobywaniu określonych umiejętności służy podejmowanie nauki w uczelniach wyższych oferujących specjalistyczną wiedzę. Współcześnie Logistyka, jako nauka interdyscyplinarna jest zaliczana do najbardziej dynamicznie rozwijających się nauk o zarządzaniu. W jej zakresie znajdują się kwestie związane z procesami planowania, realizowania i kontrolowania przepływem towarów i/lub osób oraz wszelkimi czynnościami wspomagającymi przebieg tychże procesów. Znajduje zastosowania na polu działania podmiotów gospodarczych oraz organizacji rządowych i pozarządowych. Doceniana jest zarówno przez przedsiębiorców oraz instytucje rządowe, które poszukują pracowników posiadających wiedzę oraz kompetencje właśnie z zakresu logistyki.

Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Społeczna Akademia Nauk w Łodzi oferując absolwentom studiów I-go stopnia, bez względu na ukończony kierunek, możliwość kontynuowania nauki Logistyki na II-gim stopniu (poziom magisterski) w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie. Obowiązujący od nowego roku akademickiego program studiów II-go stopnia na kierunku Zarządzanie został w zakresie Logistyki dostosowany do wymagań absolwentów studiów I-go stopnia kierunku Logistyka oraz absolwentów po innych kierunkach. W ramach Logistyki na II-gim stopniu prowadzone są osobne seminaria specjalizacyjne w zależności od tego, czy student uzyskał tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera na kierunku Logistyka, czy kończył na pierwszym stopniu studiów inny kierunek.

Społeczna Akademia Nauk jest członkiem klastra LODZistics.

Specjalizacje

Student w ramach Logistyki po pierwszym roku studiów magisterskich ma możliwość wyboru jednego z dwóch seminariów specjalizacyjnych:

 • Logistyka Międzynarodowa (dla absolwentów innych niż Logistyka kierunków na I stopniu)
 • Logistyka Biznesowa (dla absolwentów kierunku Logistyka na I stopniu studiów)
 • Smart City

Dlaczego warto?

XXI wiek charakteryzuje się dynamizacją procesów internacjonalizacji i globalizacji. Wzrasta skala wyzwań, jakim muszą sprostać organizacje by móc sprawnie i efektywnie funkcjonować. Zwłaszcza przed przedsiębiorstwami pojawiają się liczne szanse, ale i zagrożenia, z którymi przyjdzie im się zmagać. Na tym polu uwidacznia się bezsprzecznie rola i znaczenie Logistyki.

Współcześnie Logistyka, jako nauka interdyscyplinarna jest zaliczana do najbardziej dynamicznie rozwijających się nauk o zarządzaniu. W jej zakresie znajdują się kwestie związane z procesami planowania, realizowania i kontrolowania przepływem towarów i/lub osób oraz wszelkimi czynnościami wspomagającymi ich przebieg.

Logistyka znajduje zastosowania na polu działania podmiotów gospodarczych oraz organizacji rządowych i pozarządowych. Doceniana jest zarówno przez przedsiębiorców oraz instytucje rządowe, które poszukują pracowników posiadających wiedzę oraz kompetencje właśnie z zakresu logistyki.

Kierunek Logistyka jest dla tych osób, które lubią wyzwania, chcą posiadać interdyscyplinarną wiedzę, a w przyszłości chciałyby pracować w dynamicznym i ciekawym środowisku.

Możliwość połączenia profilu "Logistyka w Zarządzaniu" ze studiami amerykańskimi Master of Science in Communication z Clark University i uzyskanie 2 dyplomów w 2 lata.

Wykładowcy-praktycy

Program studiów z zakresu Logistyki na poziomie magisterskim realizowany jest przez praktyków z wieloletnim stażem w e-biznesie oraz uznanych wykładowców Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
Prowadzący to między innymi:

 • prof. dr hab. Mariusz Bednarek
 • prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski
 • prof. dr hab. Muzahim Al-Noorachi
 • prof. dr hab. Halina Sobocka - Szczapa
 • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
 • dr Michał Chmielecki
 • dr Justyna Fijałkowska
 • dr Małgorzata Geraga
 • dr Iwona Gawryś
 • dr Janusz Gawryś
 • dr Jarosław Gawryś
 • dr Andrzej Jackiewicz
 • dr Kazimierz Kubiak
 • dr Andrzej Marjański, prof. SAN
 • dr inż. Paweł Morawski
 • dr Łukasz Prysiński
 • dr Ewa Stroińska, prof. SAN
 • dr Robert Seliga, prof. SAN
 • dr Andrzej Woźniak

Społeczna Akademia Nauk jest członkiem klastra LODZistics. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w środę 05 czerwca 2019 na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ze strony SAN umowę podpisał prof. Grzegorz Ignatowski, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych wspierany przez pracowników Katedry Gospodarki Elektronicznej SAN w Łodzi, czytaj więcej …

Mediateka