Studia II stopnia

Japonistyka

Już od 450 zł za miesiąc

Program studiów obejmuje poza praktyczną nauką języka japońskiego (PNJJ), gramatykę praktyczną, gramatykę opisową, naukę pisma, kompozycję tekstu, konwersacje, interpretację tekstu pisanego, wykłady monograficzne, seminaria oraz przedmioty ukazujące współczesną Japonię w świecie.

Po uzyskaniu niezbędnej wiedzy w zakresie praktycznej nauki języka japońskiego, w ramach specjalności, studenci koncentrują się na wybranym aspekcie studiów, kierując się zainteresowaniami, predyspozycjami oraz planami rozwoju swojej kariery zawodowej. Studenci maja możliwość uczestniczenia w wyjazdach integracyjnych, konkursach językowych, a także wyjazdach w ramach wymiany studentów do krajów europejskich i do Japonii.