Studia II stopnia

Informatyka

Już od 370 zł za miesiąc

Moduły/Przedmioty ogólnouczelniane:

 • Język angielski

Moduły/Przedmioty ogólne do wyboru:

 • Zastosowania informatyki w edukacji
 • Zastosowania informatyki w medycynie
 • Badania operacyjne
 • Metody numeryczne w inżynierii
 • Współczesne metody i narzędzia komunikacji społecznej

Moduły/Przedmioty kierunkowe wspólne:

 • Elementy metodyki badań naukowych
 • Analiza i modelowanie systemów informatycznych
 • Elementy zarządzania własną firmą
 • Seminarium dyplomowe
 • Praca dyplomowa
 • Metody sztucznej inteligencji

Moduły/Przedmioty kierunkowe rozszerzające kompetencje inżynierskie:

 • Projekt grupowy
 • Grafika komputerowa i wizualizacja
 • Technologie sieci komputerowych
 • Podstawy Internetu rzeczy i przetwarzania sygnałów
 • Projekt specjalizacyjny
 • Systemy baz danych

Moduły/Przedmioty dodatkowe rozszerzające kompetencje z zakresu zarządzania i ekonomii realizowane na 4 semestrze studiów czterosemestralnych:

 • Podstawy mikroekonomii
 • Technologie sieciowe w gospodarce
 • Przetwarzanie i bezpieczeństwo danych

UWAGA! Program studiów może ulec zmianie.