Studia II stopnia

Informatyka

Już od 370 zł za miesiąc

GRANT REKRUTACYJNY - oszczędzasz do 700 zł

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

 • 400 zł w opłacie wpisowej;
 • 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy);
 • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł). 

Wysokość czesnego dla Studentów rozpoczynających naukę od października 2021/2022

 • System miesięczny (3-semestralna)
 • System semestralny (3-semestralna)
 • System roczny (3-semestralna)

Studia na kierunku Informatyka to studia 3-semestralne, co oznacza, że na ostatnim roku zapłacisz 5 rat.

Czesne płatne w dwóch ratach: za I semestr do 25.09, za II semestr do 25.02.
Studia na kierunku Informatyka to studia to studia 3-semestralne. Czesne za ostatni semestr (semestr 3) w systemie 2-ratalnym nie jest rozbijany na 2 raty. Płacąc z góry za ostatni semestr podlegasz promocji - 100 zł. Czesne płatne do 25.09.

Uwaga! Zniżka za wpłatę z góry za semestr lub rok akademicki nie przysługuje Cudzoziemcom z wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka.

 

Czesne płatne w dwóch ratach: za I semestr do 25.09, za II semestr do 25.02.
Studia na kierunku Informatyka to studia to studia 3-semestralne. Czesne za ostatni semestr (semestr 3) w systemie 1-ratalnym podlega promocji opłaty za semestr z góry - 100 zł. Czesne płatne do 25.09.

Uwaga! Zniżka za wpłatę z góry za semestr lub rok akademicki nie przysługuje Cudzoziemcom z wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka.

 

 • System miesięczny (4-semestralna)
 • System semestralny (4-semestralna)
 • System roczny (4-semestralna)

Ostatni rok trwa krócej, co oznacza, że na ostatnim roku zapłacisz 10 rat.

*Czesne płatne w dwóch ratach: za I semestr do 25.09, za II semestr do 25.02.

Uwaga! Zniżka za wpłatę z góry za semestr lub rok akademicki nie przysługuje Cudzoziemcom z wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka.

*Czesne płatne jednorazowo za cały rok studiów do 25.09.

Uwaga! Zniżka za wpłatę z góry za semestr lub rok akademicki nie przysługuje Cudzoziemcom z wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka.

Opłaty za studia

 

W SAN otrzymujesz gwarancję stałego czesnego. Przez cały okres studiów wysokość czesnego jest stabilna i niezmienna, co gwarantuje Ci umowa o warunkach odpłatności za studia. Przejrzystość ponoszonych przez Ciebie kosztów pozawala na racjonalne zaplanowanie budżetu domowego.

 

Specjalnie dla naszych Kandydatów oraz Studentów przygotowaliśmy pakiet promocji stałych i czasowych, z których możesz skorzystać w trakcie rekrutacji na wymarzone studia, jak i będąc już Studentem SAN.

 

W SAN możesz korzystać z szerokiego pakietu finansowania w postaci stypendiów i dofinansowań. W skład pomocy materialnej dla studentów wchodzą stypendia Rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, stypendia socjalne, zapomogi, dodatki oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych. 

 

W SAN, to Ty wybierasz, jak będą wyglądały Twoje opłaty za czesne. Masz do wyboru 3 opcje płatności:

 • miesięczny system ratalny,
 • 2-ratalny system semestralny oraz
 • jednorazową wpłatę za rok studiów.

Przy wpłatach 1 i 2-ratalnych zyskujesz dodatkowe promocje.