Studia II stopnia

Informatyka

Już od 370 zł za miesiąc

Absolwenci studiów II stopnia przygotowani są do pracy:

 • w ośrodkach integrujących systemy informatyczne przeznaczone dla różnych branż,
 • w firmach wdrażających i eksploatujących systemy informatyczne,
 • jako administratorzy rozległych i lokalnych sieci komputerowych,
 • w firmach informatycznych,
 • w administracji państwowej i samorządowej,
 • w poligrafii,
 • w agencjach reklamowych i mediach
 • przy projektowaniu, wdrażaniu i eksploatacji zintegrowanych systemów zarządzania,
 • przy projektowaniu, wdrażaniu i eksploatacji zintegrowanych systemów analizy działań grup społecznościowych,
 • jako analitycy, konsultanci oraz administratorzy systemów informatycznych wykorzystywanych w społeczeństwie informacyjnym (np. portale społecznościowe, złożone systemy wspomagające kształcenie itp.),
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wykorzystaniem informacji przestrzennej i geograficznej działających w sektorze
 • geodezji i kartografii,
 • w sektorach gospodarki wykorzystujących geoinformację, takich jak: obronność, telekomunikacja, energetyka, turystyka, logistyka i transport,
 • planowanie przestrzenne, gospodarka leśna, rolnictwo, geologia i wiele innych.

Studia II stopnia na kierunku Informatyka przygotowują również do dalszych studiów na seminarium III stopnia – Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w obszarze nauk technicznych, w dyscyplinie Informatyka.

Zdobywane uprawnienia

W ramach zajęć specjalizacyjnych możliwe jest uzyskanie certyfikatów poświadczających nabyte umiejętności w zakresie:

 • ścieżki sieciowej (CISCO, Microsoft),
 • ścieżki systemowej (Microsoft, LINUX),
 • ścieżki graficznej (aplikacje ADOBE, aplikacje COREL).

Uzyskane umiejętności umożliwiają przystąpienie do odpowiednich egzaminów certyfikacyjnych (w firmach: CISCO, Microsoft, ADOBE i COREL).