Studia II stopnia

Fizjoterapia

Już od 600 zł za miesiąc

Wybrane zajęcia praktyczne

 Treści podstawowe:

 • Genetyka, 
 • Farmakologia, 
 • Metodologia badań, 
 • Elementy statystyki, 
 • Psychologia kliniczna i psychoterapia, 
 • Pedagogika specjalna, 
 • Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji, 
 • Dydaktyka fizjoterapii, 
 • Prawo, 
 • Historia rehabilitacji, 
 • Filozofia, 
 • Bioetyka, 
 • Epidemiologia i demografia, 
 • Zdrowie publiczne, 
 • Ekonomia i systemy ochrony zdrowia, 
 • Zarządzanie i marketing i przedsiębiorczość, 
 • Wychowanie fizyczne

 Treści kierunkowe:

 • Metody specjalne fizjoterapii, 
 • Aktywność ruchowa adaptacyjna,
 • Medycyna fizykalna i balneoklimatologia,
 • Protetyka i ortotyka , 
 • Sport osób niepełnosprawnych, 
 • Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji: w neurologii i neurochirurgii, w kardiologii i pulmonologii, w chirurgii i onkologii, w reumatologii, w pediatrii, w ortopedii i traumatologii, w ginekologii i położnictwie, w geriatrii i psychiatrii

 Do wyboru studenta:

 • Anatomia na żywym człowieku, 
 • Diagnostyka obrazowa w praktyce fizjoterapeuty, 
 • Fizjoterapia w odnowie biologicznej, 
 • Fizjoterapia w dermatologii i kosmetologii, 
 • Masaż przy użyciu przyrządów, 
 • Drenaż limfatyczny i terapia przeciwobrzękowa, 
 • Fizjoterapia w sporcie wyczynowym, 
 • Fizjoterapia dla kobiet w ciąży, 
 • Medyczny trening terapeutyczny, 
 • Leczenie tkanek miękkich, 
 • Język obcy specjalistyczny, 
 • Komunikacja interpersonalna, 
 • Komunikacja w ochronie zdrowia, 
 • Psychologia zdrowia,
 • Psychologia sportu. 

UWAGA! Program studiów może ulec zmianie.

Absolwenci fizjoterapii, dzięki dużej ilości godzin praktyk mają ogromne możliwości w znalezieniu satysfakcjonującej pracy zaczynając od placówek służby zdrowia, sanatoriach, poprzez kluby sportowe i fitness. Społeczna Akademia Nauk zapewnia realizację praktyk m.in. w:

 • szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • szpitalu im. Biegańskiego
 • wielu przychodniach i gabinetach.