Już od 600 zł za miesiąc

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Zawód fizjoterapeuty wymieniany jest wśród pięciu najbardziej rozwojowych na świecie, a popyt na specjalistów z tej dziedziny wzrasta nie tylko w kraju, ale także za granicą, gdzie polscy fizjoterapeuci są doceniani za swoją wiedzę i kompetencje.

W ramach kształcenia na kierunku Fizjoterapia studenci przygotowywani są do zawodu, w którym u podstaw leżą wiedza i umiejętności 
z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu oraz przedmiotów klinicznych. Studenci zdobywają wykształcenie dające możliwość pracy jako samodzielny zawód medyczny, zawód zaufania publicznego. Uprawnienia zawodowe wykorzystywane w procesie diagnostyczno-terapeutycznym są związane m.in. z wykonywaniem i interpretacją testów klinicznych, z prowadzeniem różnego rodzaju procedur  ruchowych w tym terapii manualnej jak również  wykonywaniem zabiegów bazujących na czynnikach naturalnych (fizykalnych).

Zawód fizjoterapeuty to także możliwości dalszego rozwoju, w tym możliwość ukończenia  prestiżowej  specjalizacji dającej dodatkowe kompetencje zawodowe. 

Studia II stopnia skierowane są do absolwentów studiów I stopnia kierunku Fizjoterapia. 

Dlaczego warto?

 • program studiów obejmuje zajęcia, które bazują na wiedzy zdobytej w trakcie studiów pierwszego stopnia,  w tym  z anatomii prawidłowej i funkcjonalnej dających podstawę do nauki prawidłowej diagnostyki funkcjonalnej chorych z różnego rodzaju zaburzeniami czynnościowymi i strukturalnymi
 • w toku studiów II stopnia student nabywa wiedzę i umiejętności, które pozwalają na samodzielne diagnozowanie i programowanie procesu usprawniania chorych z jednostkami chorobowymi z  zakresu ortopedii, pediatrii, neurologii, reumatologii, kardiologii, pulmonologii czy ginekologii.
 • student ma możliwość rozszerzenia swojej wiedzy i umiejętności w zakresie metod diagnostycznych i leczniczych zwiększając tym samym skuteczność swojej pracy z pacjentem  
 • duża liczba godzin zajęć praktycznych, zarówno w pracowniach jak i tych  klinicznych, realizowanych  w szpitalach, klinikach
  i prywatnych ośrodkach leczniczych pozwalających  zdobyć niezbędne doświadczenie zawodowe już w trakcie studiów
 • przedmioty kierunkowe jak i kliniczne są prowadzone przez specjalistów medycyny, m.in. doświadczonych fizjoterapeutów i  lekarzy różnych specjalizacji
 • liczne umowy podpisane z nowoczesnymi placówkami medycznymi w całej Polsce pozwolą zdobyć gruntowną wiedzę, umiejętności praktyczne i doświadczenie, a także nawiązać pierwsze kontakty zawodowe
 • funkcjonowanie Studenckiego Koło Naukowego Fizjoterapii daje możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności dzięki prowadzonym badaniom naukowym oraz warsztatami z wybitnymi fizjoterapeutami z całej Polski
 • Instytut Nauk o Zdrowiu cyklicznie organizuje konferencje naukowe oraz prowadzi recenzowane czasopismo medyczne, które jest dodatkowym źródłem aktualnej wiedzy z zakresy medycyny,  w tym także fizjoterapii

Wykładowcy-praktycy

Zajęcia prowadzą wybitni profesorowie medycyny i nauk pokrewnych:

 • prof. Zbigniew Morawiec,
 • prof. Franciszek Seneczko,
 • prof. Dariusz Witoński,

a także fizjoterapeuci i lekarze z wieloletnim doświadczeniem pracy z pacjentami:

 • dr Tomasz Adamczewski,
 • dr Katarzyna Dudek, prod. SAN
 • dr Jowita Gasztych,
 • mgr Daniel Głowacki,
 • dr Urszula Górecka,
 • dr Ireneusz Jurczak,
 • dr Elżbieta Łuczak,
 • mgr Michał Marzec,
 • mgr Przemysław Oliwczyński,
 • dr Anna Puzder,
 • dr Paweł Skoczylas,
 • dr Bartłomiej Szrajber

Partnerzy kierunku

 • Centrum medycyny, kosmetologii i fitness Medkos
 • Szpital MSWiA w Łodzi
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im Kopernika w Łodzi
 • NZOZ Allmed w Łodzi
 • Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu
 • Centrum Rehabilitacji Kraszewskiego
 • Fundacja Kamień Milowy