Studia II stopnia

Fizjoterapia

Już od 600 zł za miesiąc

Absolwenci kierunku fizjoterapia są w pełni przygotowani do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest samodzielnym zawodem medycznym. Zdobywają wykształcenie oraz uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia - do wykonywania zabiegów wykorzystujących czynniki naturalne (fizykalne) w profilaktyce oraz celach leczniczych.

Wykształcenie zdobyte w ramach kierunku fizjoterapia umożliwia podjęcie pracy w:

  • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia: przychodniach, szpitalach, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
  • gabinetach rehabilitacyjnych
  • zakładach przyrodoleczniczych, sanatoriach i ośrodkach wypoczynkowych
  • gabinetach odnowy biologicznej
  • ośrodkach prowadzących gimnastykę korekcyjna dla dzieci i młodzieży
  • publicznych i niepublicznych ośrodkach sportowo - rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz specjalistycznych placówkach
  • zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi umysłowo 
  • placówkach sportowych: przychodniach sportowo-lekarskich, gabinetach odnowy biologicznej przy klubach sportowych

Zakończenie studiów umożliwia również prowadzenie własnej działalności gospodarczej, np. praktyki fizjoterapeutycznej.