Studia II stopnia

Filologia angielska

Już od 390 zł za miesiąc

Wybrane zagadnienia

  • Dla wszystkich specjalizacji: Blok praktycznej znajomości języka angielskiego (sprawności zintegrowane, gramatyka praktyczna, wymowa, pisanie); blok przedmiotów obejmujących kulturę, historię i literaturę krajów anglojęzycznych, blok przedmiotów językoznawczych; technologie informacyjne, język obcy (drugi)
  • Dla specjalizacji nauczycielskiej: moduł przedmiotów praktycznie przygotowujących do zawodu, zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym, w tym podstawy psychopedagogiki, metodyka nauczania języka angielskiego, emisja głosu, prawo oświatowe, najnowsze technologie w dydaktyce języków obcych
  • Dla specjalizacji translatorskiej: blok praktycznych zajęć warsztatowych (tłumaczenia pisemne i konsekutywne, warsztat pracy tłumacza, przekład specjalistyczny), teoria przekładu

Wybrane zajęcia praktyczne

  • Wykorzystywanie dostępnych narzędzi IT w ramach specjalizacji translatorskiej (produkty dostępne online; również funkcjonowanie w grupie studenckiej poza regularnymi zajęciami w mediach społecznościowych)
  • Warsztaty pracy tłumacza (np. lokalizacja stron internetowych – praktyczne wykorzystywanie wiedzy lingwistycznej i interkulturowej oraz umiejętności IT; tworzenie podpisów filmowych)
  • Najnowsze technologie w dydaktyce języka obcego (laboratorium komputerowe)
  • Blok praktycznej znajomości języka angielskiego – ćwiczenia językowe: sprawności zintegrowane, wymowa, gramatyka praktyczna, pisanie
  • Prace projektowe, konspekty i prezentacje ‘microteaching’ w ramach metodyki nauczania języka angielskiego; praktyki zawodowe w szkołach różnego typu.