Studia II stopnia

Filologia angielska

Już od 450 zł za miesiąc

Wybrane zagadnienia

  • Dla wszystkich specjalizacji: Przedmioty ogólnouczelniane: lektorat języka nowożytnego, prawo autorskie, ochrona własności intelektualnej i własności przemysłowej;
  • Dla wszystkich specjalizacji: Blok przedmiotów kierunkowo – specjalnościowych: Praktyczna znajomość języka angielskiego (angielski z elementami przekładu, pisanie, gramatyka kontrastywna, składnia); przedmioty obejmujące językoznawstwo, kulturę, historię i literaturę krajów anglojęzycznych;
  • Dla specjalizacji translatorskiej: blok praktycznych zajęć – teoria przekładu, tłumaczenia ustne, narzędzia pracy tłumacza, przekład specjalistyczny, zarządzanie projektami;
  • Dla specjalizacji nauczycielskiej: moduł przedmiotów praktycznie przygotowujących do zawodu, zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym, w tym psychopedagogika, psychologia, pedagogika, dydaktyka, technologie informacyjne w dydaktyce, akwizycja języka obcego;

Wybrane zajęcia praktyczne

  • Wykorzystywanie dostępnych narzędzi IT w ramach specjalizacji translatorskiej (produkty dostępne online; również funkcjonowanie w grupie studenckiej poza regularnymi zajęciami w mediach społecznościowych)
  • Warsztaty z Narzędzi pracy tłumacza (np. lokalizacja stron internetowych – praktyczne wykorzystywanie wiedzy lingwistycznej i interkulturowej oraz umiejętności IT; tworzenie podpisów filmowych)
  • Blok praktycznej znajomości języka angielskiego – ćwiczenia językowe: angielski z elementami przekładu, pisanie, gramatyka kontrastywna, składnia

UWAGA! Program studiów może ulec zmianie.