Studia II stopnia

Filologia angielska

Już od 450 zł za miesiąc

Realizowane przedmioty

Lektorat języka nowożytnego
Prawo autorskie, ochrona własności intelektualnej i własności przemysłowej
General English z elementami przekładu
Writing 
Wybrane zagadnienia z historii języka angielskiego
Współczesna kultura i literatura amerykańska
Współczesna kultura i literatura brytyjska
Gramatyka kontrastywna
Varietes of English
Konwersatorium 1 (literatura)
Konwersatorium 2 (kultura)
Wykład monograficzny 1 (do wyboru z językoznawstwa lub literaturoznawstwa) 
Składnia j. angielskiego na poziomie rozszerzonym
Seminarium dyplomowe
Praktyki zawodowe