Studia II stopnia

Filologia angielska

Już od 450 zł za miesiąc

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów: studia II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Limit miejsc: studia niestacjonarne - 60 miejsc
Uzyskany dyplom: magister
Opiekun merytoryczny kierunku: dr Adam Bednarek, abednarek@san.edu.pl