Studia II stopnia

Filologia angielska

Już od 450 zł za miesiąc

Specjaliści z tytułem magistra filologii angielskiej posiadają biegłą znajomość języka, wiedzę merytoryczną i praktyczne umiejętności.
Są przygotowani do pracy w zawodach:

  • tłumacza (w dziedzinie tłumaczeń pisemnych, a także symultanicznych, także w zakresie przekładu specjalistycznego)
  • redaktora w wydawnictwach obcojęzycznych

Nasi absolwenci znajdą również zatrudnienie w:

  • instytucjach biznesowych
  • organizacjach pozarządowych
  • instytucjach kulturalnych i edukacyjnych
  • turystyce
  • reklamie
  • administracji publicznej

Absolwenci studiów II stopnia mogą kontynuować naukę w SAN na studiach podyplomowych lub seminariach doktoranckich w zakresie językoznawstwa.