Studia II stopnia

E-biznes i profesjonalna komunikacja

Już od 350 zł za miesiąc

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów: II stopnia
Uzyskany tytuł: magister zarządzania (w wybranej specjalności)

Chcesz wiedzieć więcej - skontaktuj się bezpośrednio z opiekunem profilu "E-Biznes & Profesjonalna komunikacja":

Wybierasz przyszłość - "E-biznes i profesjonalna komunikacja" jest profilem właśnie dla Ciebie!

Zasady rekrutacji

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.

Sprawdź terminy naboru.

Wymagane dokumenty

  • formularz rekrutacyjny do wypełnienia on-line
  • oryginał dyplomu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia
  • oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia
  • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym
  • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
  • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych

Dokumenty przyjmowane są w Biurze Rekrutacji.

Na studia zapisać się można również wypełniając elektroniczny formularz, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Biura Rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji wymaganych dokumentów. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia tego kierunku w przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów.