Studia II stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Już od 330 zł za miesiąc

Wybrane zagadnienia

 • Teoria bezpieczeństwa
 • Organizacja i zarządzanie
 • Bezpieczeństwo europejskie i atlantyckie
 • System bezpieczeństwa narodowego
 • Polityka i strategia bezpieczeństwa
 • Zarzadzanie kryzysowe
 • Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Specjalność - Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

 • System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • Policja w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Podstawy systemu zwalczania terroryzmu
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa

Specjalność – Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo

 • Organizacja systemu ratowniczego w Polsce
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Centra zarządzania kryzysowego – organizacja i zadania
 • Bezpieczeństwo publicznej jako zadanie samorządu terytorialnego
 • Zwalczanie zagrożeń terrorystycznych
 • Obrona cywilna i ochrona ludności

Specjalność – Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowa 

 • Siły Zbrojne RP – struktura i organizacja
 • Współczesne wojny i konflikty zbrojne – istota i przyczyny
 • Misje pokojowe – rodzaje, istota i podstawy działania
 • Międzynarodowe bezpieczeństwo militarne
 • Udział sił zbrojnych i jednostek specjalnych w minimalizowaniu współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa
 • Kierowane i dowodzenie w instytucjach bezpieczeństwa i obronności

Wybrane zajęcia praktyczne

Nowoczesny program kształcenia realizowany jest w ścisłej współpracy ze służbami mundurowymi, co umożliwia realizowanie zajęć w terenie, obozów szkoleniowych i wiele form rozwijania umiejętności praktycznych.

 • zajęcia studyjne realizowane w jednostkach: Policji, Państwowej Straży Sił Zbrojnych, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • praktyki w instytucjach bezpieczeństwa państwa
 • staże zagraniczne w ramach programu ERASMUS w instytucjach bezpieczeństwa krajów Unii Europejskiej
 • łódzki Dzień Bezpieczeństwa Narodowego - doroczne spotkanie studentów SAN i służb mundurowych połączone z pokazami sprzętu i wyszkolenia
 • pokazy sprzętu i wyposażenia służb mundurowych w ramach Studenckiego Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego
 • gry decyzyjne
 • zajęcia informatyczne
 • wyszkolenie strzeleckie

UWAGA! Program studiów może ulec zmianie.