Studia II stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Już od 300 zł za miesiąc

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Bezpieczeństwo Narodowe to kierunek cieszący się od kilku lat niesłabnącą popularnością. Studia mają charakter interdyscyplinarny i wielowymiarowo przygotowują do podjęcia zadań w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa. Poszerzają zakres wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji związanych ze współczesnym bezpieczeństwem państwa i jego organów, bezpieczeństwem międzynarodowym, terroryzmem oraz zarządzaniem kryzysowym.

Studia pozwalają na rozpoznanie wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa z różnych perspektyw. Po uzyskaniu niezbędnej wiedzy w zakresie funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego, w ramach specjalności studenci koncentrują się na wybranym aspekcie bezpieczeństwa, kierując się zainteresowaniami, predyspozycjami oraz planami rozwoju swojej kariery zawodowej.

Czas trwania: 4 semestrów
Rodzaj studiów: studia II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Uzyskany dyplom: magister bezpieczeństwa narodowego
Opiekun merytoryczny kierunku: prof. Zofia Wilk-Woś, zwilk@san.edu.pl 

Specjalności

 • Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowa
 • Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

 

 • Wojsko i siły specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Bezpieczeństwo militarne
 • System obronności Rzeczypospolitej Polskiej
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Przygotowania obronne państwa
 • Planowanie obronne

 

 • Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej
 • Organizacja systemu ratownictwa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej
 • Ochrona informacji niejawnych i prawnie chronionych
 • Bezpieczeństwo osób i ochrona instytucji publicznych i przedsiębiorstw
 • Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych

 

 • Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
 • Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
 • System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
 • Bezpieczeństwo osób, mienia i obiektów

Dlaczego warto?

 • Zajęcia są prowadzone przez grono specjalistów z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz praktyków pracujących w Wojsku, Policji, służbach specjalnych, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej oraz administracji publicznej i podmiotach gospodarczych zajmujących się bezpieczeństwem.
 • Studia zapewniają wykształcenie w jednym z najbardziej pożądanych kierunków na rynku pracy. Tematyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa jest bowiem niezbędna dla prawidłowego działania organów państwowych, prywatnych korporacji oraz organizacji międzynarodowych.
 • Bezpieczeństwo narodowe to niezwykle wszechstronny kierunek. Polecany jest nie tylko wszystkim tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: ochrony informacji niejawnych, cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych.
 • Kwalifikacje zawodowe poszerzysz o umiejętności miękkie, np. komunikowanie w sytuacjach kryzysowych, negocjacje, metody radzenia sobie ze stresem.
 • W ramach programu ERASMUS+, możliwie jest odbycie semestru lub roku studiów w jednym z kilkudziesięciu uniwersytetów za granicą.

Wykładowcy-praktycy

 • mgr Krzysztof Janecki – dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w ŁUW w Łodzi
 • mjr mgr inż. Daniel Jurewicz – oficer Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi
 • mjr SG dr inż. Przemysław Kornacki – funkcjonariusz Placówki Straży Granicznej w Łodzi
 • ppłk SW dr Grzegorz Leśniewicz – funkcjonariusz Służby Więziennej
 • nadkom. dr Joanna Łuczak – funkcjonariuszka KM Policji w Łodzi
 • dr Andrzej Marjański, prof. SAN – strażak OSP Jeżów, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzezinach
 • kpt. mgr inż. Michał Siek – oficer Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi
 • st. bryg. mgr inż. Włodzimierz Zawisza – były komendant powiatowy PSP w Koluszkach

Partnerzy kierunku

Realizując studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, SAN współpracuje z wieloma podmiotami, są to m.in.

 • Komenda Wojewódzka i Komenda Miejska Policji w Łodzi
 • Komenda Miejska Państwowej Straży w Łodzi 
 • Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
 • Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi
 • Placówka Straży Granicznej w Łodzi
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi
 • Urząd Marszałkowski w Łodzi
 • Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łodzi