Studia II stopnia

Administracja i Zarządzanie Publiczne

Już od 340 zł za miesiąc

Realizowane przedmioty

Wybrane zagadnienia realizowane w ramach specjalności to:

  • Zamówienia publiczne,
  • System ubezpieczeń społecznych,
  • Zarządzanie w administracji publicznej,
  • Zarządzanie informacją w administracji publicznej,
  • Nadzór i kontrola w administracji publicznej,
  • Zarządzanie kadrami w administracji publicznej,
  • Systemy finansowania JST,
  • E-administracja