Studia II stopnia

Administracja i Zarządzanie Publiczne

Już od 360 zł za miesiąc

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów: II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Uzyskany tytuł: magister zarządzania, specjalność „Administracja i zarządzanie publiczne”

Nowoczesna i kompetentna kadra administracji publicznej w istotnym stopniu przyczynia się do zaufania obywateli do państwa i reprezentujących państwo organów. Sektor publiczny potrzebuje dziś  wykształconych i skutecznych menedżerów, wyczulonych jednocześnie na potrzeby społeczne i reagujących na zmieniającą się rzeczywistość społeczną.

Moduł specjalnościowy „Administracja i zarządzanie publiczne” adresowana jest do absolwentów studiów licencjackich na kierunkach: Zarządzanie i Administracja i Bezpieczeństwo Narodowe.

Program kształcenia w ramach specjalności „Administracja i zarządzanie publiczne” obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne.

Dlaczego warto?

 • Student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie prawidłowej interpretacji przepisów, stosowania ich w praktyce dla rozstrzygania problemów i podejmowania decyzji administracyjnych
 • Student poznaje nowe programy informatyczne wspierające działania administracji
 • Student zna i potrafi zastosować w praktyce koncepcje zarządzania potencjałem ludziom w organizacji publicznej
 • Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i konwersatoriów. Omawiane na zajęciach „case studies” pozwalają na praktyczne zastosowanie koncepcji i modeli strategicznych
 • Wykładowcami na specjalności „Administracja i zarządzanie publiczne” są naukowcy, którzy posiadają również bogate doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania oraz orzekania w organach administracji publicznej
 • studenci mają możliwość brać udział w realizacji projektów badawczych i współorganizować międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, a także spotkania ze znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki
 • Specjalność „Administracja i zarządzanie publiczne” to dziedzina interdyscyplinarna, ponieważ kształtuje umiejętności tak z zakresu zarządzania organizacja, jak i pogłębia wiedze prawną z zakresu prawa publicznego
 • Możliwość połączenia modułu specjalnościowego „Administracja i zarządzanie publiczne” ze studiami amerykańskimi Master of Science in Professional Communication z Clark University i uzyskanie 2 dyplomów w 2 lata

Wykładowcy-praktycy

 • prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski
 • prof. dr hab. Halina Sobocka-Szczapa
 • dr Michał Chmielecki
 • dr Justyna Fijałkowska
 • dr Małgorzata Geraga
 • dr Iwona Gawryś
 • dr Janusz Gawryś
 • dr Kazimierz Kubiak
 • dr Łukasz Prysiński