Studia II stopnia

Administracja i Zarządzanie Publiczne

Już od 360 zł za miesiąc

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Nowoczesna i kompetentna kadra administracji publicznej w istotnym stopniu przyczynia się do zaufania obywateli do państwa i reprezentujących państwo organów. Sektor publiczny potrzebuje dziś  wykształconych i skutecznych menedżerów, wyczulonych jednocześnie na potrzeby społeczne i reagujących na zmieniającą się rzeczywistość społeczną.

Moduł specjalnościowy „Administracja i zarządzanie publiczne” adresowana jest do absolwentów studiów licencjackich na kierunkach: Zarządzanie i Administracja i Bezpieczeństwo Narodowe.

Program kształcenia w ramach specjalności „Administracja i zarządzanie publiczne” obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne.

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów: II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Uzyskany tytuł: magister zarządzania, specjalność „Administracja i zarządzanie publiczne”


Dodatkowych informacji o ofercie modułu specjalnościowego „Administracja i zarządzanie publiczne” udzielają opiekunowie:

Dlaczego warto?

  • Student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie prawidłowej interpretacji przepisów, stosowania ich w praktyce dla rozstrzygania problemów i podejmowania decyzji administracyjnych
  • Student poznaje nowe programy informatyczne wspierające działania administracji
  • Student zna i potrafi zastosować w praktyce koncepcje zarządzania potencjałem ludziom w organizacji publicznej
  • Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i konwersatoriów. Omawiane na zajęciach „case studies” pozwalają na praktyczne zastosowanie koncepcji i modeli strategicznych
  • Wykładowcami na specjalności „Administracja i zarządzanie publiczne” są naukowcy, którzy posiadają również bogate doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania oraz orzekania w organach administracji publicznej
  • studenci mają możliwość brać udział w realizacji projektów badawczych i współorganizować międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, a także spotkania ze znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki
  • Specjalność „Administracja i zarządzanie publiczne” to dziedzina interdyscyplinarna, ponieważ kształtuje umiejętności tak z zakresu zarządzania organizacja, jak i pogłębia wiedze prawną z zakresu prawa publicznego
  • Możliwość połączenia modułu specjalnościowego „Administracja i zarządzanie publiczne” ze studiami amerykańskimi Master of Science in Professional Communication z Clark University i uzyskanie 2 dyplomów w 2 lata