Studia I stopnia

Zdrowie Publiczne

Już od 300 zł za miesiąc

Wybrane obszary tematyczne:

  • Podstawy polityki społecznej i zdrowotnej
  • Zarządzanie publiczne w ochronie zdrowia
  • Edukacja zdrowotna
  • Ratownictwo medyczne
  • Organizacja ochrony zdrowia
  • Przekształcenia systemowe w ochronie zdrowia
  • Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia
  • Marketing usług zdrowotnych
  • Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
  • ZZL w jednostkach medycznych