Studia I stopnia

Zdrowie Publiczne

Już od 300 zł za miesiąc

Studia na kierunku Zdrowie publiczne umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. Kształtują umiejętności w zakresie rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych i społecznych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych relacji między nimi, a także zarządzania jednostkami ochrony zdrowia, prowadzenia bieżącej działalności administracyjnej podmiotów leczniczych, realizowania programów oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia, profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej. 

 

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY KIERUNKÓW MEDYCZNYCH SAN! Sprawdź szczegóły! 

Specjalizacje

  • Specjalista ds. zarządzania w ochronie zdrowia
  • Specjalista ds. marketingu usług zdrowotnych

Dlaczego warto?

  • Prowadzący to praktycy z doświadczeniem z zakresu zarządzania w sektorze medycznym i menadżerowie ochrony zdrowia.
  • Program studiów, w którym dominują zajęcia praktyczne i warsztaty, jest dopasowany do potrzeb rynku pracy
  • Szeroka współpraca z publicznymi i prywatnymi instytucjami ochrony zdrowia
  • Studenci odbywają praktyki, m.in. w takich instytucjach jak: Ministerstwo Zdrowia, placówki prowadzące działalność leczniczą, Zakłady Ubezpieczeń, NFZ, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego

Wykładowcy-praktycy

Dr n. med. Paweł Skoczylas - absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor nauk medycznych w zakresie medycyny. Dyrektor WSS im. Jana Pawła II w Bełchatowie. Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu medycyny i zdrowia publicznego. Uczestnik wielu szkoleń i staży zagranicznych, między innymiw Australii, USA, Austrii i Szwajcarii. 

Dr Roman Lewandowski - adiunkt w Społecznej Akademii Nauk oraz dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zarządzaniu organizacjami ochrony zdrowia, opublikował ponad 50 prac naukowych i popularno-naukowych. Kierowany przez niego szpital uzyskał wiele nagród i wyróżnień.