Studia I stopnia

Zdrowie Publiczne

Już od 300 zł za miesiąc

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Limit miejsc: studia stacjonarne - 20 miejsc, studia niestacjonarne - 60 miejsc
Uzyskany dyplom: licencjat zdrowia publicznego
Opiekun merytoryczny kierunku: dr Andrzej Woźniak

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.

Sprawdź terminy naboru. 

Wymagane dokumenty

  • świadectwo dojrzałości w oryginale
  • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
  • kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2)
  • dowód wniesienia opłat kwalifikacyjnych
  • formularz aplikacyjny (pobierz ze strony lub w Biurze Rekrutacji)

Dokumenty przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji.

Na studia zapisać się można również wypełniając elektroniczny formularz, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Biura Rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji wymaganych dokumentów. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia tego kierunku w przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów.