Studia I stopnia

Zdrowie Publiczne

Już od 300 zł za miesiąc

Absolwent posiada kompetencje do zajmowania wykonawczych stanowisk w placówkach prowadzących działalność leczniczą oraz do realizowania świadczeń zdrowotnych i pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia:

  • w szpitalach publicznych i niepublicznych,
  • w centrach medycznych,
  • w jednostkach wszystkich szczebli nadzoru sanitarnego,
  • w publicznych i niepublicznych jednostkach pomocy i rehabilitacji psychospołecznej,
  • w jednostkach ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego,
  • w instytutach badawczych,
  • w aptekach.