Studia I stopnia

Zarządzanie

Już od 260 zł za miesiąc

Realizowane zagadnienia

Zarządzanie organizacją we współczesnym świecie zależy od sprawnego i kompetentnego zarządzania zgromadzonymi w niej zasobami. Wiedza oraz technologia stanowią dzisiaj podstawę prowadzenia działalności. Dlatego też studenci kierunku Zarządzanie w trakcie toku kształcenia uczestniczą w wykładach, konwersatoriach, ćwiczeniach i seminariach na których analizowane są studia przypadków, wykorzystuje się metody analityczne i projektowe. Osoby zainteresowane rozwijaniem pasji naukowo – zawodowych mogą uczestniczyć w realizowanych grupowych i indywidulanych projektach badawczych, mających na celu rozwiązanie wybranych problemów funkcjonowania przedsiębiorstw i organizacji publicznych.

Obszar kształcenia podstawowego i kierunkowego

 • Zarządzanie,
 • Ekonomia,
 • Marketing,
 • Finanse,
 • Rachunkowość,
 • Metody ilościowe w zarządzaniu,
 • Prawo w gospodarce,
 • Systemy i narzędzia informatyczne w zarządzaniu,
 • Współczesna logistyka,
 • Zrównoważony rozwój organizacji,
 • Zachowania organizacyjne,
 • Systemy zarządzania jakością,
 • Badania marketingowe,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Zintegrowana komunikacja marketingowa,
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,
 • Podstawy działalności biznesowej,
 • Proseminarium.

Obszary zajęć do wyboru

 • Prognozowanie gospodarcze/ Metody badań i analiz rynku,
 • Controling w przedsiębiorstwie/ Analiza finansowa,
 • E-firma/ Marketing w e-biznesie,
 • Wprowadzenie do logistyki/ Zarządzanie logistyczne,
 • Wprowadzenie do zarządzania projektami/ Wprowadzenie do projektowania procesów,
 • Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw/ Pozyskiwanie środków na inwestycje.

Obszary zajęć specjalnościowych (w zależności od wyboru specjalności)

 • Zarządzanie w biznesie i sektorze publicznym:

  Zarządzanie wiedzą i transfer technologii, Zarządzenia wizerunkiem przedsiębiorstwa, Innowacje i przedsiębiorczość, Rozwój przedsiębiorstw i procesy inwestowania, Zarządzanie przedsiębiorstwem rodzinnym, Zarządzanie usługami i podmiotami publicznymi, Organizacja i funkcjonowanie MŚP, Wprowadzenie do prawa pracy,

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi:

  Zarządzanie zespołem pracowniczym, Ocena pracy i zarządzanie wynikami, Zarządzanie rozwojem personelu, Metody doboru personelu, Employerbranding, Zarządzanie kompetencjami, Systemy motywowania w organizacjach, Współczesne formy zatrudnienia,


 • E-commerce i marketing:

  E-marketing i internetowy ekosystem, Strategiczne planowanie w e-commerce, Technologie mobilne w e-commerce, Nowe media w marketingu, Zarządzanie sprzedażą, Negocjacje biznesowe, Zarządzanie relacjami z klientem, E-logistyka i obsługa klientów w e-commerce,

 • Zarządzanie logistyczne:

  Zarządzanie procesami logistycznymi w gospodarce, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Zarządzanie informacją w systemach logistycznych, Ekonomika transportu, Zarządzanie magazynem, Podstawy negocjacji w logistyce, Innowacje w systemach logistycznych, Logistyka w dystrybucji.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu audiowizualnego, technik komputerowych oraz informatycznych narzędzi modelowania procesów i projektów biznesowych oraz modułów zintegrowanych systemów zarządzania. W powiązaniu z charakterem tematyki przedmiotowej prowadzone są również terenowe zajęcia studyjne zarówno w podmiotach gospodarczych jak i publicznych.