Studia I stopnia

Turystyka i Rekreacja

Już od 500 zł za miesiąc

Duże znaczenie turystyki w gospodarce wymaga szerokiej i zróżnicowanej wiedzy oraz wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie. Program studiów na kierunku Turystyka i rekreacja jest skonstruowany tak, aby absolwent posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające karierę zawodową nie tylko w biznesie turystycznym i rekreacyjnym, ale także na stanowiskach związanych z zarządzaniem turystyką i rekreacją w administracji państwowej i samorządowej. Program studiów obejmuje podstawy organizacji, marketingu, prawa, zarzadzania zasobami ludzkimi i pilotażu oraz kształci umiejętności niezbędne do organizowania międzynarodowych konferencji, wycieczek czy podróży służbowych.

Kierunek Turystyka i rekreacja prowadzony jest w filii Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Specjalności

 • Hotelarstwo i przemysł spotkań (MICE)
 • Regionalna gospodarka turystyczna.

Dlaczego warto?

 • Możliwość udziału w obozach szkoleniowych turystyki kwalifikowanej w ramach studiów
 • Program studiów obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym, hotelem, biurem podróży czy ośrodkiem wypoczynkowym, a także najnowsze technologie informatyczne, problemy ochrony środowiska naturalnego, oddziaływania człowieka na otoczenie oraz naukę o dobrach kultury czy urokach krajobrazu
 • Wykładowcy to praktycy z długoletnim doświadczeniem w prowadzeniu m.in. biur podróży, hoteli, organizacji wycieczek i współpracy międzynarodowej
 • Zajęcia praktyczne prowadzone są w formie ćwiczeń, warsztatów, analiz przypadków, gier strategicznych i symulacyjnych
 • Możliwość rozwinięcia kompetencji językowych, niezbędnych do wykonywania działalności zawodowej w obszarze turystyki i rekreacji
 • Studenci mają możliwość współorganizowania międzynarodowych konferencji naukowych, seminariów, a także spotkań ze znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki

Wykładowcy-praktycy

 • prof. dr hab. Urszula Żuławska – ekspert oraz autor licznych projektów turystycznych w Ameryce Łacińskiej
 • dr Maciej Dębski – ekspert w zakresie marketingu turystycznego, autor licznych publikacji z zakresu budowania marki w turystyce, specjalizuje się w marketingu turystycznym przedsiębiorstw rodzinnych
 • dr Ewa Szulc-Dąbrowiecka – specjalista i ekspert w tworzeniu regionalnych projektów turystycznych