Studia I stopnia

Socjologia (profil Socjokryminologia)

Już od 310 zł za miesiąc

Studenci kierunku Socjologia z profilem Socjokryminologia otrzymują solidne podstawy wiedzy socjologicznej, na których opiera się ich kształcenie specjalizacyjne z zakresu socjokryminologii. Studia przygotowują specjalistów rozpoznających ryzyka społeczne, obszary patologii, ekskluzji i inkluzji społecznej oraz uwarunkowania i sposoby przeciwdziałania zjawiskom negatywnym. Środkiem prowadzącym do tego celu jest dobra orientacja słuchaczy w systemach instytucjonalnych, umiejętności komunikacyjne oraz otwartość na nowe metody pracy ze środowiskami zagrożonymi.

Chcesz wiedzieć więcej?
 Katedra Socjologii SAN na Facebooku  Strona Katedry Socjologii SAN

Specjalność

Kierunek prowadzony jest w profilu Socjokryminologia. Dodatkowo, istnieje możliwość wybrania spośród specjalności:

  • Socjokryminologia
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Dlaczego warto?

  • Bogaty program kształcenia przygotowuje do pracy w różnych instytucjach społecznych – w administracji, poradnictwie, polityce, opiece społecznej, mediach, biznesie, analityce rynkowej itp.
  • Profil Socjokryminologia zapewnia przygotowanie do pracy w organach porządku publicznego, placówkach wychowawczych i opiekuńczych, diagnostycznych i terapeutycznych
  • Nauka praktycznych umiejętności, opartych na fundamentach solidnie i nowocześnie wykładanej wiedzy o motywach działań ludzi, architekturze społecznych struktur, procesach zachodzących we współczesnych społeczeństwach oraz o możliwościach zastosowania nowoczesnych technik wpływu społecznego.
  • System tutoringu, czyli zindywidualizowanej opieki wybranego wykładowcy nad studentem. Tutor pomaga podopiecznemu w wyborze jego ścieżki edukacyjnej oraz w osiągnięciu specjalizacji.

Wykładowcy-praktycy

dr Michał Skorzycki - badacz, zajmujący się kwestią nacjonalizmu i tożsamości narodowej – stypendysta Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego; specjalista ds. handlu zagranicznego zatrudniony w sektorze prywatnym.

dr Ewa Stroińska – prowadzenie warsztatów w szkołach ponadgimnazjalnych ze zróżnicowanych obszarów, współpraca w MOPS w ramach realizacji projektów aktywizujących; praca w ramach działań aktywizacyjnych w różnych projektach realizowanych ze środków unijnych; pracownik Biura Karier Studenckich na stanowisku doradca zawodowy i personalny; udział w procesach naboru do firm.

podinsp. mgr Marek Bogusz - starszy wykładowca Zespołu Techniki Kryminalistycznej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, były wieloletni ekspert kryminalistyki i biegły sądowy w zakresie badań biologicznych

mgr Małgorzata Nowastowska - socjolog o specjalizacji, resocjalizacja i pomoc społeczna. W ramach działań praktycznych współpracuje z instytucjami z zakresu pomocy społecznej oraz stowarzyszeniami wspierającymi grupy marginalizowane. Ma za sobą doświadczenia związane z pracą z osobami doznającymi cyberbullyingu, długotrwale bezrobotnymi, opuszczającymi zakłady karne i osobami uzależnionymi. Jako wolontariuszka działała na rzecz zapobiegania naruszeniom praw człowieka. Pasjonatka aktywności fizycznej i biegów OCR

mgr Agniszka Skopiak – Naczelnik Wydziału Kryminalnego – nadzór nad pracą procesową i operacyjną; Wydział Kryminalny zajmuje się wszystkimi przestępstwami kryminalnymi m.in. zabójstwa, zgwałcenia, kradzieże, włamania, rozboje, przestępstwa na tle seksualnym; współpraca z różnymi instytucjami – sądy, prokuratura, MOPS, straż graniczna; praca w środowisku patologii społecznych.