Studia I stopnia

Socjologia (profil Socjokryminologia)

Już od 320 zł za miesiąc

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Limit miejsc: studia stacjonarne - 60 miejsc, studia niestacjonarne - 80 miejsc
Uzyskany dyplom: licencjat socjologii

Studenci kierunku Socjologia z profilem Socjokryminologia otrzymują solidne podstawy wiedzy socjologicznej, na których opiera się ich kształcenie specjalizacyjne z zakresu socjokryminologii. Studia przygotowują specjalistów rozpoznających ryzyka społeczne, obszary patologii, ekskluzji i inkluzji społecznej oraz uwarunkowania i sposoby przeciwdziałania zjawiskom negatywnym. Środkiem prowadzącym do tego celu jest dobra orientacja słuchaczy w systemach instytucjonalnych, umiejętności komunikacyjne oraz otwartość na nowe metody pracy ze środowiskami zagrożonymi.

Specjalność

Kierunek prowadzony jest w profilu Socjokryminologia. Dodatkowo, istnieje możliwość wybrania spośród specjalności:

  • Socjokryminologia
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Specjalizacja uzupełniająca kształcenie profilowe. Dzięki niej dowiesz się, jak rozpoznawać zagrożenia społeczne i zapobiegać im. Dokładnie poznasz najgroźniejsze rodzaje przestępstw oraz metody walki z nimi. Zgłębisz tajniki prawa karnego. Nauczysz się pracować z ludźmi potrzebującymi pomocy i poznasz techniki wywierania na nich pozytywnego wpływu. Zyskasz wiedzę o społecznych uwarunkowaniach współczesnych zagrożeń, poszerzysz kompetencje z zakresu kryminologii i kryminalistyki oraz zdobędziesz umiejętność posługiwania się metodą socjoterapii.

Specjalizacja "zarządzanie zasobami ludzkimi" pozwoli ci zapoznać się z narzędziami motywującymi pracowników. Dowiesz się, z jakimi zadaniami zmierzysz się jako pracownik działu personalnego,  poznasz prawne uwarunkowania rynku pracy oraz model polityki personalnej. Zdobędziesz wiedzę o najskuteczniejszych metodach i technikach zarządzania zasobami ludzkimi. Nauczysz się, jak w sposób profesjonalny oceniać i kontrolować pracowników oraz  jak efektywnie posługiwać się technikami negocjacji i mediacji. Zyskasz umiejętność projektowania, wdrażania i realizowania strategii polityki personalnej, a także poznasz, co to znaczy (w praktyce) budować zespół i kierować nim.

Dlaczego warto?

  • Bogaty program kształcenia przygotowuje do pracy w różnych instytucjach społecznych – w administracji, poradnictwie, polityce, opiece społecznej, mediach, biznesie, analityce rynkowej itp.
  • Profil Socjokryminologia zapewnia przygotowanie do pracy w organach porządku publicznego, placówkach wychowawczych i opiekuńczych, diagnostycznych i terapeutycznych
  • Nauka praktycznych umiejętności, opartych na fundamentach solidnie i nowocześnie wykładanej wiedzy o motywach działań ludzi, architekturze społecznych struktur, procesach zachodzących we współczesnych społeczeństwach oraz o możliwościach zastosowania nowoczesnych technik wpływu społecznego.
  • System tutoringu, czyli zindywidualizowanej opieki wybranego wykładowcy nad studentem. Tutor pomaga podopiecznemu w wyborze jego ścieżki edukacyjnej oraz w osiągnięciu specjalizacji.

Wykładowcy-praktycy

  • kom. dr Marcin Fiedukowicz - oficer prasowy w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi, wieloletni pracownik służby dochodzeniowo śledczej Policji. Wykładowca stowarzyszony w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Prawnik i biolog zaangażowany w problematykę narkomanii, przeciwdziałania uzależnieniom oraz badanie mechanizmów uzależnienia. Zainteresowania badawcze to zwłaszcza obszar prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego, kryminologii i kryminalistyki. Aktualnie zajmuje się analizą starych niewykrytych spraw dotyczących zabójstw pod kątem modus operandi sprawcy i pozoracji na miejscu zdarzenia noszącego znamiona czynu zabronionego.
  • dr Małgorzata Nowastowska - socjolog o specjalizacji, resocjalizacja i pomoc społeczna. W ramach działań praktycznych współpracuje z instytucjami z zakresu pomocy społecznej oraz stowarzyszeniami wspierającymi grupy marginalizowane. Ma za sobą doświadczenia związane z pracą z osobami doznającymi cyberbullyingu, długotrwale bezrobotnymi, opuszczającymi zakłady karne i osobami uzależnionymi. Jako wolontariuszka działała na rzecz zapobiegania naruszeniom praw człowieka. Pasjonatka aktywności fizycznej i biegów OCR.

Mediateka