Studia I stopnia

Socjologia (profil Socjokryminologia)

Już od 280 zł za miesiąc

Studenci kierunku Socjologia z profilem Socjokryminologia otrzymują solidne podstawy wiedzy socjologicznej, na których opiera się ich kształcenie specjalizacyjne z zakresu socjokryminologii. Studia przygotowują specjalistów rozpoznających ryzyka społeczne, obszary patologii, ekskluzji i inkluzji społecznej oraz uwarunkowania i sposoby przeciwdziałania zjawiskom negatywnym. Środkiem prowadzącym do tego celu jest dobra orientacja słuchaczy w systemach instytucjonalnych, umiejętności komunikacyjne oraz otwartość na nowe metody pracy ze środowiskami zagrożonymi.

Chcesz wiedzieć więcej?
 Katedra Socjologii Stosowanej SAN na Facebooku  Strona Katedry Socjologii Stosowanej SAN

Specjalność

Kierunek prowadzony jest w profilu Socjokryminologia. Dodatkowo, istnieje możliwość wybrania spośród specjalności:

  • Socjokryminologia
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Dlaczego warto?

  • Bogaty program kształcenia przygotowuje do pracy w różnych instytucjach społecznych – w administracji, poradnictwie, polityce, opiece społecznej, mediach, biznesie, analityce rynkowej itp.
  • Profil Socjokryminologia zapewnia przygotowanie do pracy w organach porządku publicznego, placówkach wychowawczych i opiekuńczych, diagnostycznych i terapeutycznych
  • Nauka praktycznych umiejętności, opartych na fundamentach solidnie i nowocześnie wykładanej wiedzy o motywach działań ludzi, architekturze społecznych struktur, procesach zachodzących we współczesnych społeczeństwach oraz o możliwościach zastosowania nowoczesnych technik wpływu społecznego.
  • System tutoringu, czyli zindywidualizowanej opieki wybranego wykładowcy nad studentem. Tutor pomaga podopiecznemu w wyborze jego ścieżki edukacyjnej oraz w osiągnięciu specjalizacji.

Wykładowcy-praktycy

dr Michał Skorzycki - badacz, zajmujący się kwestią nacjonalizmu i tożsamości narodowej – stypendysta Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego; specjalista ds. handlu zagranicznego zatrudniony w sektorze prywatnym.

dr Ewa Stroińska – prowadzenie warsztatów w szkołach ponadgimnazjalnych ze zróżnicowanych obszarów, współpraca w MOPS w ramach realizacji projektów aktywizujących; praca w ramach działań aktywizacyjnych w różnych projektach realizowanych ze środków unijnych; pracownik Biura Karier Studenckich na stanowisku doradca zawodowy i personalny; udział w procesach naboru do firm.

podinsp. mgr Marek Bogusz - starszy wykładowca Zespołu Techniki Kryminalistycznej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, były wieloletni ekspert kryminalistyki i biegły sądowy w zakresie badań biologicznych

mgr Małgorzata Nowastowska - socjolog o specjalizacji, resocjalizacja i pomoc społeczna. W ramach działań praktycznych współpracuje z instytucjami z zakresu pomocy społecznej oraz stowarzyszeniami wspierającymi grupy marginalizowane. Ma za sobą doświadczenia związane z pracą z osobami doznającymi cyberbullyingu, długotrwale bezrobotnymi, opuszczającymi zakłady karne i osobami uzależnionymi. Jako wolontariuszka działała na rzecz zapobiegania naruszeniom praw człowieka. Pasjonatka aktywności fizycznej i biegów OCR

mgr Agniszka Skopiak – Naczelnik Wydziału Kryminalnego – nadzór nad pracą procesową i operacyjną; Wydział Kryminalny zajmuje się wszystkimi przestępstwami kryminalnymi m.in. zabójstwa, zgwałcenia, kradzieże, włamania, rozboje, przestępstwa na tle seksualnym; współpraca z różnymi instytucjami – sądy, prokuratura, MOPS, straż graniczna; praca w środowisku patologii społecznych.