Studia I stopnia

Resocjalizacja

Już od 300 zł za miesiąc

Wybrane zagadnienia

 • Pedagogiki ogólna i społeczna, dydaktyka, teoria i historia wychowania, niezbędne do tego, aby umieć trafić do drugiego człowieka.
 • Wiedza o społeczeństwie i problemach społecznych, gruntowna wiedza z socjologii, patologii społecznych, diagnozy i profilaktyki.
 • Wiedza i umiejętności psychologiczne, w tym przygotowanie do wypełniania testów psychologicznych, radzenie sobie ze stresem oraz umiejętności psychospołeczne niezbędne do pracy w środowiskach tzw. trudnych.
 • Wiedza o systemie prawno–społecznym, w tym o funkcjonowaniu instytucji państwowych takich jak policja, służba więzienna, inspekcje i straże, ponadto sporo przydatnych elementów prawa, w tym prawa karnego i prawa wykroczeń.

Realizowane przedmioty

 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Podstawy kryminologii i wiktymologii
 • Instytucje porządku publicznego
 • Subkultury młodzieżowe
 • Podstawy pracy socjoterapeutycznej
 • Podstawy kryminalistyki
 • Diagnostyka w resocjalizacji
 • Metodyka wychowania resocjalizacyjnego i pracy resocjalizacyjnej
 • Prawo karne i wykroczeń z postępowaniem karnym
 • Etyka w pracy resocjalizacyjnej i terapeutycznej
 • Metodyka pracy kuratora sądowego
 • Profilaktyka uzależnień
 • Pragmatyki służb mundurowych
 • Psychologia niedostosowania społecznego i stresu
 • Metodyka edukacji dla bezpieczeństwa
 • Pedagogika penitencjarna z metodyką pracy w zakładzie karnym

Wybrane zajęcia praktyczne

 • Zajęcia z praktykami w dziedzinie kryminalistyki, resocjalizacji i prawa.
 • Certyfikowane szkolenie z samoobrony, zabezpieczenia imprez masowych (uprawnienia do pracy w ochronie).
 • Tworzenie oraz praktyczna realizacja programów i projektów profilaktycznych.
 • Uprawnienia pedagogiczne.
 • Wizyty studyjne w ośrodkach szkolenia służb mundurowych – Policji, Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz w jednostkach terenowych.

UWAGA! Program studiów może ulec zmianie.