Studia I stopnia

Resocjalizacja

Już od 300 zł za miesiąc

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Limit miejsc: studia stacjonarne - 80 miejsc, studia niestacjonarne - 160 miejsc
Uzyskany dyplom: licencjat pedagogiki

Studia o profilu praktycznym na kierunku pedagogika ze specjalnością Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną to niezwykle interesujący kierunek, gwarantujący absolwentowi ciekawą ścieżkę kariery zawodowej, w tym w formacjach umundurowanych – policji, straży więziennej, straży pożarnej i strażach miejskich, zakładach poprawczych i wychowawczych, a pracownikom służb mundurowych i placówek społecznych, pedagogicznych i resocjalizacyjnych umożliwiający podniesienie kwalifikacji na kierunku studiów zgodnym z wykonywanym zawodem. Zajęcia dydaktyczne ukierunkowane na rozwiązywanie problemów praktycznych, badania społeczne, realizację programów i projektów profilaktycznych, kształtowanie kompetencji społecznych i osobowościowych, zdolności samoobrony, pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu prawa, nauk społecznych, humanistycznych i bezpieczeństwa prowadzą oprócz utytułowanych naukowców Społecznej Akademii Nauk praktycy z: policji, zakładów karnych, prokuratury, sądów, ośrodków resocjalizacyjnych, itp.

Dlaczego warto?

Warto bo specjalność Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną:

 • Stwarza szerokie możliwości znalezienia zatrudnienia po ukończeniu studiów.
 • Przygotowuje do procesu rekrutacji do służb mundurowych.
 • Pozwala uzyskać umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu kuratora sądowego, socjoterapeuty, street-workera, wychowawcy w zakładzie karnym
  i poprawczym.
 • Umożliwia zainteresowanym Studentom uzyskanie dodatkowych uprawnień - uprawnienia pedagogiczne, Certyfikat potwierdzający umiejętności w zakresie samoobrony.
 • Realizowana jest na profilu praktycznym, co przekłada się na dobre przygotowanie do wykonywania zawodu.
 • Gwarantuje podwyższenie kompetencji społecznych, w obszarze samorozwoju
  i autoprezentacji, umiejętności wysławiania się i budowania argumentacji, tworzenia projektów indywidualnych i grupowych.
 • Realizowana jest przez utytułowanych naukowców Społecznej Akademii Nauk oraz doświadczonych i wysoko cenionych praktyków z: policji, zakładów karnych, prokuratury, sądów, ośrodków resocjalizacyjnych, itp.

Wykładowcy-praktycy

 • dr Waldemar Szymański – prokurator Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim
 • insp. mgr Paweł Karolak – Komendant Miejski Policji w Łodzi (doświadczony dowódca licznych operacji policyjnych i doświadczony manager)
 • Podpułkownik w st. spocz. mgr Cezary Łuczak Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie. Doświadczony oficer Służby Więziennej, wychowawca i terapeuta
 • Podinspektor mgr Arkadiusz Stawiarski – oficer Policji, psycholog, były wykładowca Szkoły Policji w Katowicach, autor publikacji z zakresu psychologii i prawa. Zainteresowania zawodowe: psychologiczne symptomy dot. wiarygodności zeznań świadków
 • Nadkomisarz mgr Sławomir Szymański – wieloletni funkcjonariusz pionu kryminalnego Policji, specjalista ds. prasowo-informacyjnych (oficer prasowy) Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, trener w zakresie promocji Praw Człowieka oraz przeciwdziałaniu przestępstwom z nienawiści, koordynator programu Profilaktyka a Ty, profilaktyk, nauczyciel, autor publikacji w zakresie etyki policyjnej, profilaktyki i prewencji kryminalnej
 • dr Iwona Jankowska
 • mgr Dariusz Nowak – doświadczony pedagog, wieloletni kurator sądowy, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi

Partnerzy kierunku

 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Komenda Miejska Policji w Łodzi
 • Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie
 • Zakład Karny w Garbalinie
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie
 • władze samorządowe i placówki oświatowe wszystkich szczebli

Współpraca obejmuje m.in.:

 • współorganizację przedsięwzięć profilaktycznych (kampanii profilaktycznych „Tydzień na rzecz bezpiecznego internetu”, „Superkampania Nie dla ćpania! Nie wciągnij własnego życia” i in.);
 • współorganizację wydarzeń naukowych (konferencji naukowych i sympozjów);
 • badania społeczne w zakresie pedagogiki, profilaktyki społecznej, prewencji kryminalnej i psychologii;
 • praktyki studenckie w jednostkach partnerskich.